Представителство в България

Европейска комисия

За ЕС

Обща информация Европейският съюз (ЕС) е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 28 европейски страни. То започва през 1958 г. със създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) от 6 страни: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. ЕС се основава на върховенството на закона — неговата дейност се базира на договори, за които всички държави членки доброволно и демократично са се споразумели. През 1993 г. ЕИО се преименува на Европейски съюз. Области на политиката на ЕС Институции ЕС има уникална институционална структура. Общите приоритети се определят от правителствата на страните от ЕС на редовни срещи на високо равнище, а във вземането на решения участват редица институции, като 3-те основни институции са: Европейският парламент Съветът на ЕС Европейската комисия ЕС има също така и дипломатическа служба — Европейската служба за външна дейност . Повече за институциите на ЕС Страни С присъединяването на Хърватия през юли 2013 г. броят на държавите — членки на ЕС, достигна 28. Прочетете повече за страните от ЕС и страните, които желаят да се присъединят към СъюзаRead more

Услуги

Премествам се в друга европейска страна — как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е отменен — какви са правата ми? Отговор на всички тези въпроси за вашите права, когато се движите в рамките на ЕС, ще намерите на уебсайта Вашата Европа . Ако искате да говорите с някого по тези въпроси — на който и да е от езиците на ЕС : отидете на уебсайта на Europe Direct или позвънете на 00 800 6 7 8 9 10 11 . Персонален контакт Ако предпочитате персоналния контакт, можете да посетите някой от информационните центрове Europe Direct в България . Неговите служители могат да ви помогнат и да ви дадат съвет по въпроси, свързани с вашите права съгласно правото на ЕС, както и да ви осведомят за местни информационни прояви по тези въпроси. Можете също да позвъните в тези центрове или да им пишете по електронна поща. .Read more

Pages

Subscribe to RSS - Европейска комисия