Представителство в България

вашите права

Вашите права

Като гражданин на България или друга страна от ЕС вие автоматично сте гражданин и на ЕС . В качеството си на гражданин на ЕС имате множество важни права съгласно законодателството на Съюза , по-специално вие имате право на свободно придвижване в Европа с цел живот, работа, учене или дори пенсиониране. Ако пътувате извън ЕС и вашата държава няма дипломатическо представителство там, можете да получите помощ и закрила от посолството или консулството на всяка друга страна от ЕС . Помощ и съвети за гражданите на ЕСRead more
Subscribe to RSS - вашите права