Представителство в България

Услуги

Премествам се в друга европейска страна — как да получа разрешително за пребиваване?

Какви са правилата за таксите за роуминг?

Полетът ми е отменен — какви са правата ми?

Отговор на всички тези въпроси за вашите права, когато се движите в рамките на ЕС, ще намерите на уебсайта Вашата Европа.

Ако искате да говорите с някого по тези въпроси — на който и да е от езиците на ЕС:

  • отидете на уебсайта на Europe Direct или
  • позвънете на 00 800 6 7 8 9 10 11.

Персонален контакт

Ако предпочитате персоналния контакт, можете да посетите някой от информационните центрове Europe Direct в България.

Неговите служители могат да ви помогнат и да ви дадат съвет по въпроси, свързани с вашите права съгласно правото на ЕС, както и да ви осведомят за местни информационни прояви по тези въпроси.

Можете също да позвъните в тези центрове или да им пишете по електронна поща.