Представителство в България

Вашите права

паспорт © ShutterstockКато гражданин на България или друга страна от ЕС вие автоматично сте гражданин и на ЕС.

В качеството си на гражданин на ЕС имате множество важни права съгласно законодателството на Съюза, по-специално вие имате право на свободно придвижване в Европа с цел живот, работа, учене или дори пенсиониране.

Ако пътувате извън ЕС и вашата държава няма дипломатическо представителство там, можете да получите помощ и закрила от посолството или консулството на всяка друга страна от ЕС.

Помощ и съвети за гражданите на ЕС