Представителство в България

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Неприкосновеността на вашия личен живот е от значение за нас. Достъпът до вашите лични данни е обект на строг контрол за сигурност и те няма да бъдат предоставени на трети страни.

Дефиниране на услугата

Представителството е местната служба на Европейската комисия в България. Събитията организирани от Представителството, както и събитията провеждани в залите на Дома на Европа от външни организации, са под надзора на Ръководителя на Представителството.

Данни за идентификация

Вашите лични данни се събират и обработват само до степен, необходима за провеждане на събитието: собствено име, фамилно име, координати за връзка (електронен адрес; телефонен номер, ако е необходимо да ви се обадим), организация.

Кой има достъп до вашите данни / на кого се предоставят те?

Само определен брой служители на Представителството в България и служителите на Информационния център, който се управлява от външен изпълнител, имат достъп до вашата информация чрез въвеждане на потребителско име и парола. Външният изпълнител е подписал договор с Европейската комисия, който законово го задължава да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни и тяхната обработка, и по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001. Лични данни не се предоставят на трети страни.

Достъп до вашите лични данни

Вие нямате пряк достъп до съхраняваните на нашия сървър данни. Ако желаете да промените или изтриете вашите лични данни или искате да знаете какви ваши данни се съхраняват, моля, изпратете ни електронно писмо.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Вашите лични данни се използват само за провеждане на събитието.

За контакти

Ако имате въпроси, свързани с предоставената тук информация, можете да се свържете с контрольора на данни:

Ръководител на Представителството на Европейскаta комисия в България

ул. "Г. С. Раковски" №124, София 1000

comm-rep-sof@europa.eu