Представителство в България

Публикации

Службата за публикации поддържа различни уебсайтове, които предлагат специфични услуги на европейските граждани.

EUR-Lex предоставя свободен достъп до правото на ЕС на 23-те официални езика на Съюза.

Порталът за свободно достъпни данни е единна точка за достъп до данни на институциите и другите органи на Европейския съюз.

TED (електронен ежедневник за поръчки) е онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз, посветена на обществените поръчки.

EU Whoiswho е официалният указател на Европейския съюз, в който са посочени данните за контакт с всички институции и други органи на ЕС.

Публикации на ЕС е онлайн библиотека и книжарница за публикации на институциите и останалите органи на Европейския съюз.

Тук ще намерите интресни публикации с актуална информация за ЕС на български език.

Европейският съюз - същност и дейности
Publication date:
10/08/2020
EC & аз
Publication date:
10/08/2020