Представителство в България

Групови посещения

Групови посещения и събития в Дома на Европа

Информационният център на ЕС организира информационни сесии за групи. Те се състоят от видео/мултимедийна презентация (на обща или специфична тема в зависимост от интересите на посетителите) или лекция и обиколка на Центъра. Заедно със заключителната обща дискусия груповите посещения продължават около 40 минути.

Формуляр за заявка

Заявките за групови посещения и събития следва да се подават най-малко 30 дни преди планираната дата на провеждане. Предложете две дати на посещението, като изборът ще бъде направен в съответствие с програмата на Информационния център за месеца.

Запознайте се условията за ползване на залите на "Дома на Европа".

Защита на личните данни

* задължително полеИнформационно посещение
Провеждане на събитие