Представителство в България

За нас

Представителството е местната служба на Европейската комисия в България. То се намира в София.

Нашата роля е да:

  • обясняваме как политиките на ЕС се отнасят до вас в България;
  • предоставяме информация, свързана с ЕС, на вашето правителство и на други органи и заинтересовани лица в България;
  • информираме медиите в България за развитието на политиките на ЕС;
  • говорим от името на Европейската комисия в България;
  • осведомяваме Комисията в Брюксел за важни политически, икономически и социални промени в България.

Комисията има представителства във всички 27 страни от ЕС, както и регионални служби в Барселона, Бон, Марсилия, Милано, Мюнхен и Вроцлав.

Те информират медиите и обществеността за политиките на ЕС и осведомяват Европейската комисия за значимите промени в съответната страна.