Представителство в България

Новини

Pages

/bulgaria/file/1orjpg_bg1_or.jpg

Мария Габриел
copyright

Образованието е в основата да се научим да бъдем цифрови създатели, а не само цифрови потребители. Цифровите технологии ни предлагат неограничени възможности, но за да се възползват от тях европейците са нужни цифрови умения. Те са билет за бъдещето, те са умения за живот.

категория: Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/p028968002001-331902jpg-0_bgp028968002001-331902.jpg

Витянис Андрюкайтис
©

На 23 април (понеделник) комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис ще участва в неформалното заседание на министрите на здравеопазването в София.

категория: Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/cvs041jpg_bgcvs_041.jpg

Мария Габриел - конференция "Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и промишлени приложения в изключителни мащаби"
copyright

Суперкомпютрите са ключови за цифровата трансформация на индустрията и обществото. Те допринасят редица традиционни сектори на икономиката да станат по-продуктивни, да създават нови иновативни продукти и услуги, които да имат по-висока добавена стойност.

категория: Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/p026612000701-312647jpg-0_bgp026612000701-312647.jpg

Мигел Ариас Канете
copyright

На 19 април (четвъртък) комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете ще бъде на посещение в България.

категория: Енергетика и природни ресурси, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/p026338003101-84235jpg_bgp026338003101-84235.jpg

Тибор Наврачич
copyright

На 19 април (четвъртък) комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта  Тибор Наврачич ще бъде основен оратор в конференцията „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към дигитални създатели"

категория: Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/p036763000301-515920jpg-1_bgp036763000301-515920.jpg

Федерика Могерини и Йоханес Хан на пресконференция по повод пакета относно разширяването
copyright

Европейската комисия прие днес годишния си пакет по въпросите на разширяването, включително седем отделни доклада, в които прави оценка на изпълнението на политиката на ЕС по въпросите на разширяването, основаваща се на установени критерии и на справедливи и строги условия.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/p036514000101-615264jpg_bgp036514000101-615264.jpg

Мариан Тейсен
©

Комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен ще посети България на 17 и 18 април 2018г.

категория: Заетост и социални права, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/p026277001101-136299jpg_bgp026277001101-136299.jpg

Христос Стилианидис
©

На 12 април (четвъртък) на посещение в София ще бъде комисарят по въпросите на хуманитарната помощ и управлението на кризи Христос Стилианидис.

категория: Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/14jpg-0_bg1_4.jpg

Мария Габриел
©

Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел ще бъде ключов оратор в конференцията SHE leader @ digital Conference 2018, която се провежда под неин патронаж.

категория: Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/mgdigitalday1jpg_bgmg_digital_day_1.jpg

Мария Габриел
©

Днес Комисията събира министри, представители на държавите от ЕС, промишлеността, академичните среди и гражданското общество, за да насърчи сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блоковите вериги, електронното здравеопазване и иновациите.

категория: Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз

Pages