Представителство в България

Новини

Pages

ЕUFlag
06/08/2018

Тъй като ще бъде задействана първата серия от санкции, повторно наложени от страна на САЩ спрямо Иран, актуализираният Блокиращ регламент на ЕС влиза в сила на 7 август с цел смекчаване на въздействието им върху интересите на дружествата от ЕС, които извършват законна стопанска дейност в Иран. Актуализираният Блокиращ регламент е част от подкрепата на Европейския съюз за непрекъснатото, пълно и ефективно изпълнение на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) — ядрената сделка с Иран, включително чрез запазване на търговските и икономическите отношения между ЕС и Иран, които бяха нормализирани, когато в резултат на СВПД бяха отменени санкциите, свързани с ядрената програма. Как действа регламентът вижте в следните отговори:

категория :
Бизнес, Външни отношения, Икономика, финанси, данъци и конкуренция
Michel Barnier
03/08/2018

Великобритания ще напусне Европейския съюз на 29 март 2019 г. Въпреки че съжаляваме за напускането на Обединеното кралство, ние уважаваме това негово суверенно решение. Задачата ни в момента е да организираме отделянето на Обединеното кралство от институциите и политиките на ЕС. Освен това трябва да обърнем поглед и към бъдещето. Това пише Мишел Барние, Главен преговарящ на Европейската комисия за провеждането на преговорите с Обединеното кралство в статия за в. "24Часа"

категория :
Бизнес, Външни отношения, Земеделие, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Институционални въпроси, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права
EК с мерки срещу сушага
02/08/2018

Европейската комисия подпомага земеделските стопани в Европа това лято, тъй като те се борят с трудностите, пред които са изправени поради изключителната суша. Земеделските стопани ще могат да получат предварително полагащите им се преки плащания и плащания за развитие на селските райони, както и ще им се предостави по-голяма гъвкавост за използване на земи, които при нормални условия не биха били използвани за производство, за да могат да осигурят прехрана на животните си.

категория :
Земеделие
EPPO
01/08/2018

Европейската комисия потвърди присъединяването, като двадесет и първа държава - членка на ЕС, на Нидерландия към Европейската прокуратура, която ще играе ключова роля в борбата с престъпления срещу бюджета на ЕС, като например измами, корупция, изпиране на пари или тежки трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. До края на 2020 г. Европейската прокуратура ще стане готова за действие във всички участващи държави членки. На 8 юни 2017 г. 20 държави — членки на Европейския съюз, постигнаха политическо съгласие за създаването на Европейската прокуратура чрез засилено сътрудничество. Регламентът за създаване на Европейската прокуратура беше приет от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 12 октомври 2017 г. и влезе в сила на 20 ноември 2017 г. Тук ще откриете подробни отговори на Вашите въпроси относно новата европейска структура.

категория :
Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Институционални въпроси, Правосъдие и граждански права
Изстрелване на Ариана със сателит Галилео
26/07/2018

Oще четири спътника на системата „Галилео“ бяха изведени успешно в орбита от европейския космодрум във Френска Гвиана с помощта на европейската ракета-носител Ariane-5. С мрежата от 26 спътника понастоящем глобалната спътникова навигационна система на ЕС ще осигурява по-прецизен сигнал за широк спектър от ценни услуги.

категория :
Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз
Координационният център за реагиране при извънредни ситуации
24/07/2018

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия работи денонощно и е в постоянен контакт с властите в Гърция, Швеция и Латвия, които поискаха помощ от Европейския съюз вследствие на безпрецедентните горски пожари.

категория :
Политиките на Европейския съюз
Знамената на ЕС и Обединеното кралство
19/07/2018

Днес Европейската комисия прие съобщение, в което се представя текущата работа по подготовката за всички последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

категория :
Политиките на Европейския съюз
План за инвестиции за Европа
18/07/2018

От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е мобилизирал 335 милиарда евро под формата на допълнителни инвестиции в целия ЕС. Планът „Юнкер“ оказа безспорно въздействие върху икономиката на ЕС и промени радикално начина, по който иновациите се финансират в Европа.

категория :
Бизнес, Енергетика и природни ресурси, Заетост и социални права, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие, Транспорт и пътуване
ОСП след 2020г.
27/06/2018

На 20 юни 2018г. в Дома на Европа се състоя публично представяне на законодателните предложения на Европейската комисия за Общата селскостопанска политика в периода след 2020 година".

Вижте презентацията от събитието тук.

категория :
Земеделие, Политиките на Европейския съюз
25/06/2018

Днес на Цифровата асамблея в София Европейската комисия стартира програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани.

категория :
Външни отношения, Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз

Pages