Представителство в България

Новини

Pages

Какво трябва да бъде направено, за да се подобри ефективността на мерките, предприети от ЕС за възпиране на дейността на престъпни мрежи, замесени в нелегалния трафик на мигранти?

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз

През първата година от съществуването си „Еразъм+“ - новата програма на ЕК за образование, обучение, младеж и спорт - е отпуснала над 650 000 гранта за мобилност и е финансирала над 18 000 проекта с общо над 1 милион участника.

категория: Култура, образование и младеж

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира серия от мисии, за да се запознае с работата, извършвана от организациите на гражданското общество, които се занимават с мигранти, хора търсещи убежище и бежанци, в рамките на своята инициатива на местно ниво.

категория: Заетост и социални права

Европейската комисия представи днес годишния Преглед на развитията в сферата на заетостта и социалната политика за 2015 г.

категория: Заетост и социални права

Нов глобален модел на финансиране на хуманитарната помощ в света предложи Работна група на високо равнище на ООН, ръководена от заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева.

категория: Външни отношения

Ако вие сте медицинска сестра с общ профил, фармацевт, рехабилитатор, брокер на недвижими имоти или планински водач новата Европейска професионална карта ще улесни признаването на вашата професионална квалификация в страните от ЕС.

категория: Заетост и социални права, Икономика, финанси, данъци и конкуренция

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

категория: Култура, образование и младеж

Европейската комисия се допитва до заинтересованите лица по въпроса как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането.

категория: Икономика, финанси, данъци и конкуренция

По време на посещението му в България г-н Дасис ще бъде удостоен с почетния знак на Икономическия и социален съвет за приноса му в развитието на организираното гражданско общество в България.

категория: Заетост и социални права

Европейската комисия заключи, че избирателните данъчни предимства, предоставени от Белгия по нейната данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са незаконни съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Около 700 млн. евро трябва да бъдат събрани от 35 многонационални дружества.

категория: Бизнес, Икономика, финанси, данъци и конкуренция

Pages