Представителство в България

Новини

Pages

Европейската комисия представи план за модернизиране на настоящата система за ДДС в ЕС с цел тя да бъде опростена, по-добре защитена от измами и благоприятна за бизнеса.

категория: Икономика, финанси, данъци и конкуренция

Европейската комисия дава днес начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище, като представя варианти за справедлива и устойчива система за разпределяне на кандидатите за убежище между държавите членки, допълнително хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище, както и укрепване на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права

Европейската комисия представи своето преработено предложение за регламент за създаване на Система за влизане/излизане, с която да се ускорят, улеснят и укрепят процедурите за граничен контрол за граждани на държави извън ЕС, които пътуват до ЕС.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия обяви хуманитарна помощ на стойност 52 млн. евро, насочена специално към образователни проекти за деца в извънредни ситуации през 2016 г. Пакетът е в резултат на ангажимента, поет по-рано от Комисията, да отдели на образованието 4% от своя бюджет за хуманитарна помощ.

категория: Външни отношения

Повторното използване на суровини, които понастоящем се изхвърлят като отпадъци, е един от ключовите принципи в приетия през декември 2015 г. пакет за кръговата икономика. Предложеният от Комисията днес регламент значително ще улесни достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС.

категория: Енергетика и природни ресурси, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Политиките на Европейския съюз

В Съобщение до Европейския съвет в областта на миграцията Комисията очертава правните, оперативни и финансови детайли за това как сделката, договорена по принцип на срещата с Турция на 7 март, би могла да бъде осъществена.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз

Заключенията подчертават, че България трябва да фокусира усилията си, за да премахне съмненията по отношение на политическо влияние върху съдебната система, и приветстват продължаващата тенденция за значителен напредък, демонстриран от Румъния в много области.

категория: Правосъдие и граждански права

Новите правила се отнасят до това как, къде и кога рибарите могат да извършват риболов, като и до риболовните уреди, състава на улова и начините за действие при случаен улов. Досега тези правила се определяха на равнище ЕС чрез дълъг процес на приемане на решения и през годините тази регулаторна структура стана много сложна.

категория: Земеделие

Целта на консултацията е да бъде направена оценка на настоящите достижения на правото на ЕС в социалната област, да бъдат обмислени новите тенденции в моделите на работа и в обществата и да бъдат събрани становища и получена обратна връзка относно принципите, набелязани в проекта на стълба на социалните права.

категория: Заетост и социални права, Политиките на Европейския съюз

Целта на предложението е да се улесни командироването на работници в други държави в условията на лоялна конкуренция и при спазване на правата на работниците, които са наети в една държава членка и изпратени от работодателя си да работят временно в друга.

категория: Заетост и социални права, Политиките на Европейския съюз

Pages