Представителство в България

Новини

Pages

Мария Габриел
04/10/2018

Европейският парламент прие Регламент относно свободното движение на нелични данни, предложен от Европейската комисия през септември 2017 г. В съвместно изявление заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел приветстваха постигнатото.

категория :
Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз
Mogherini and Hahn
01/10/2018

По повод проведения референдум в бившата югославска република Македония Федерика Могерини - върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и Йоханес Хан - комисар по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, заявиха следното:

категория :
Външни отношения
Мария Габриел
26/09/2018

Онлайн платформите и рекламната индустрия са представили кодекс за саморегулиране, който включва широк спектър от ангажименти за борба с дезинформацията в интернет. Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел приветства тази стъпка, но също така настоятелно призовава платформите да увеличат усилията си за борба с разпространението на дезинформацията онлайн.

категория :
Наука и технологии, Политиките на Европейския съюз
Mariya Gabriel
19/09/2018

Хората трябва да останат в центъра на цифровата ни политика. Цифровите технологии трябва да служат на човека, а не обратното. Цифровата трансформация на нашата икономика може да бъде изключително полезна за обществата ни, хората признават това, но ние трябва да управляваме ефективно този процес, за да увеличим максимално ползите и да сведем до минимум негативните аспекти върху пазара на труда. Това заяви българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на първото заседание на Групата на високо равнище относно въздействието на цифровизацията върху пазара на труда в ЕС, създадена от Европейската комисия.

категория :
Наука и технологии
Summertime
14/09/2018

Европейската комисия предлага през 2019 г. в ЕС да се премахне сезонната смяна на часовото време, като на държавите членки се даде възможност да решат веднъж завинаги кое часово време желаят да прилагат като постоянно — лятното или зимното. Законодателното предложение има за цел да гарантира, че евентуалните промени ще се координират между съседните държави, така че да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегне евентуална фрагментация, която може да възникне, ако някои държави членки прекратят смяната на часовото време, а други продължат да я прилагат. На 12 септември 2018 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви в своята реч за състоянието на Съюза: „От трибуната всички твърдим, че искаме да действаме мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните. Ако обаче законодателството на ЕС диктува на гражданите да преместват часовниците си два пъти годишно, никой няма да ни ръкопляска. Днес Комисията предлага това да се промени. Смяната на часовото време трябва да се премахне. Държавите членки следва да решат сами кое часово време ще прилагат като постоянно — лятното или зимното. Това е въпрос на субсидиарност. Очаквам Парламентът и Съветът да се присъединят към това мнение и да намерят решения, които работят за нашия вътрешен пазар. Времето ни изтича“.

категория :
Политиките на Европейския съюз, Транспорт и пътуване
Mariya Gabriel
14/09/2018

Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел обяви в Брюксел създаването на нов Европейски център за компетентност в областта на киберсигурността и на мрежа от национални центрове за киберсигурност. С това се прави още една важна стъпка в укрепването на киберсигурността в целия ЕС, за което Европейската комисия като цяло и българският еврокомисар работят целенасочено в последните месеци.

категория :
Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права
SOTEU 2018
13/09/2018

На 12 септември 2018 г. на речта си за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви:  „Трябва да подобрим способността си да говорим с един глас в областта на външната политика. Ето защо днес Комисията предлага да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство в конкретни области на външните ни отношения. Не във всички области, а в специфични области: правата на човека, гражданските мисии и др. Това е възможно въз основа на съществуващите Договори и мисля, че е дошъл моментът да използваме клаузата за преход, позволяваща ни да преминем към гласуване с квалифицирано мнозинство — „скритото съкровище“ на Договора от Лисабон.“

категория :
Външни отношения, Политиките на Европейския съюз
BordersPack
13/09/2018

В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Жан-Клод Юнкер представи 3 нови и амбициозни предложения за гарантиране на пълната солидарност на ЕС в областта на миграцията и за осигуряване на по-добра защита на външните граници на Европа. Тези нови инициативи се представят една седмица преди неофициалната среща в Залцбург и представляват конкретен принос към очакваните обсъждания между лидерите на ЕС по въпросите на миграцията. Те имат за цел да подпомогнат постигането на цялостен компромис по текущата реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище. Днешните предложения са още по-амбициозни по отношение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището – и двете ще бъдат подсилени, за да може държавите от ЕС по всяко време да разчитат на пълна оперативна подкрепа от страна на Съюза. Днес Комисията предлага също така мерки за подобряване на ефективността на процедурите за връщане, като се актуализират съществуващите правила на ЕС за връщането, и посочва следващите стъпки относно законната миграция, която е съществен елемент на една балансирана миграционна политика.

категория :
Институционални въпроси, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права
EPelections
13/09/2018

На 12 септември 2018 г. по повод годишната си реч за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Трябва да защитим нашите свободни и честни избори. Затова днес Комисията предлага нови правила за по-добра защита на нашия демократичен процес от манипулации от страна на трети държави или частни интереси.

категория :
Институционални въпроси, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права
EBA
13/09/2018

На 12 септември 2018 г. по повод на своята Реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейците очакват от Съюза да ги защитава. Днес предлагаме мерки, които ще ни осигурят възможност да се борим с изпирането на пари по-ефективно в презграничен план.“

категория :
Бизнес, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Правосъдие и граждански права

Pages