Представителство в България

Новини

Pages

Европейската комисия заключи, че избирателните данъчни предимства, предоставени от Белгия по нейната данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са незаконни съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Около 700 млн. евро трябва да бъдат събрани от 35 многонационални дружества.

категория: Бизнес, Икономика, финанси, данъци и конкуренция

По време на посещението му в България г-н Дасис ще бъде удостоен с почетния знак на Икономическия и социален съвет за приноса му в развитието на организираното гражданско общество в България.

категория: Заетост и социални права

Комисар Йоханес Хан, отговарящ за европейската политика за съседство и преговори за разширяване, представи днес годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на страните, които искат да се присъединят към ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия, Македония и Турция.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия представи пътна карта за реализиране на пълния потенциал на единния пазар и превръщането му в трамплин за просперитета на Европа в условията на глобалната икономика.

категория: Бизнес, Политиките на Европейския съюз

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК сключиха първото споразумение по програма COSME в България.

Европейската комисия одобри голям пакет от незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки за справяне с бежанската криза в Европа.

Този месец Европейската комисия одобри 23 многогодишни национални програми по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Pages