Представителство в България

Новини

Pages

Европейската комисия представи днес пакет от мерки, които имат за цел да координират усилията на 28-те държави членки в борбата срещу агресивните данъчни практики на големите компании.

категория: Икономика, финанси, данъци и конкуренция

Днес Комисията публикува най-новия си доклад по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) относно стъпките, предприети от България в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

категория: Институционални въпроси, Правосъдие и граждански права

Какво трябва да бъде направено, за да се подобри ефективността на мерките, предприети от ЕС за възпиране на дейността на престъпни мрежи, замесени в нелегалния трафик на мигранти?

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз

През първата година от съществуването си „Еразъм+“ - новата програма на ЕК за образование, обучение, младеж и спорт - е отпуснала над 650 000 гранта за мобилност и е финансирала над 18 000 проекта с общо над 1 милион участника.

категория: Култура, образование и младеж

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира серия от мисии, за да се запознае с работата, извършвана от организациите на гражданското общество, които се занимават с мигранти, хора търсещи убежище и бежанци, в рамките на своята инициатива на местно ниво.

категория: Заетост и социални права

Европейската комисия представи днес годишния Преглед на развитията в сферата на заетостта и социалната политика за 2015 г.

категория: Заетост и социални права

Нов глобален модел на финансиране на хуманитарната помощ в света предложи Работна група на високо равнище на ООН, ръководена от заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева.

категория: Външни отношения

Ако вие сте медицинска сестра с общ профил, фармацевт, рехабилитатор, брокер на недвижими имоти или планински водач новата Европейска професионална карта ще улесни признаването на вашата професионална квалификация в страните от ЕС.

категория: Заетост и социални права, Икономика, финанси, данъци и конкуренция

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

категория: Култура, образование и младеж

Европейската комисия се допитва до заинтересованите лица по въпроса как да бъдат оправомощени националните органи за защита на конкуренцията, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането.

категория: Икономика, финанси, данъци и конкуренция

Pages