Представителство в България

Новини

Pages

/bulgaria/file/coronavirusupdate_bgCoronavirusUpdate

CoronavirusUpdate
copyright

Европейската комисия изготви набор от 10 потенциални терапевтични средства срещу COVID-19, като така изпълнява едно от ключовите действия по стратегията на ЕС за терапевтичните средства срещу COVID-19 Изготвеният списък е въз основа на независими научни становища и в него са включени кандидати за средства за лечение, които има вероятност да бъдат разрешени, което означава, че ще бъдат налични на европейския пазар. Ако тяхната безопасност и ефективност бъдат потвърдени от Европейската агенция по лекарствата, тези терапевтични средства ще предложат възможно най-бързо лечение на пациентите в целия ЕС. Ваксинацията срещу COVID-19 предлага най-добрата превантивна защита срещу инфекция, тежко заболяване, човешки жертви и дългосрочни последици от заболяването. Макар ваксинацията да предлага най-добрия начин за прекратяване на пандемията и за завръщане към нормалния начин на живот, едновременно с това ние осигуряваме терапевтични средства срещу COVID-19 за лечение на заразените.

категория: Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване

След приемането на официалното предложение 2022 г. да стане Европейската година на младежта, Европейската комисия призовава младите хора да споделят своите очаквания, интереси и идеи за това, как биха искали да изглежда и какво да постигне европейската година.

категория: Култура, образование и младеж, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия прие днес своя пакет относно разширяването за 2021 г., в който се прави подробна оценка на актуалното състояние и на напредъка, постигнат от Западните Балкани и Турция по съответните им планове за присъединяване към Европейския съюз, със специален акцент върху осъществяването на основните реформи, както и с ясни насоки относно предстоящите приоритетни реформи.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие

Европейската комисия прие своята работна програма за 2022 г., в която се определят следващите стъпки от нейната амбициозна и преобразяваща програма за по-екологосъобразна, по-справедлива, по-цифровизирана и по-устойчива Европа след COVID-19.

категория: Институционални въпроси, Политиките на Европейския съюз

/bulgaria/file/ecr-event-bg-ngeu_bgECR event BG NGEU

ECR event BG NGEU
Ръководителят на ЕК в България Цветан Кюланов и вицепремиерът Атанас Пеканов

Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост.

категория: Бизнес, Енергетика и природни ресурси, Заетост и социални права, Земеделие, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Култура, образование и младеж, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права, Региони и местно развитие, Транспорт и пътуване

Eдна година след приемането на предложението за нов пакт за миграцията и убежището Комисията представя днес доклад относно миграцията и убежището.

категория: Външни отношения, Политиките на Европейския съюз, Правосъдие и граждански права, Региони и местно развитие, Транспорт и пътуване

Комисията сложи днес началото на пет нови мисии на ЕС – нов и новаторски начин за съвместна работа и подобряване на живота на хората в Европа и извън нея.

категория: Енергетика и природни ресурси, Земеделие, Култура, образование и младеж, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Днес, като част от работата си по създаване на ориентирана към бъдещето и устойчива на кризи регулаторна рамка за фармацевтичния сектор, Комисията публикува обществена консултация относно преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти. Това е последната стъпка към амбициозна реформа, както беше обявено във Фармацевтичната стратегия за Европа, приета през ноември 2020 г.

категория: Бизнес, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия стартира кампанията HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословен начин на живот за всички, обхващайки различни поколения и социални групи, с цел подобряване на здравето и благосъстоянието на европейците. 

категория: Заетост и социални права, Култура, образование и младеж, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие

Комисията предприема важна стъпка срещу генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и за решаване на неудобствата, които причиняват на потребителите разнообразните и несъвместими зарядни устройства.

категория: Бизнес, Енергетика и природни ресурси, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Pages