Представителство в България

Новини

Pages

Европейската комисия прие второ изменение за разширяване на обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Първото изменение бе прието на 3 април 2020 г.
 

категория: Бизнес, Заетост и социални права, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие, Транспорт и пътуване

Европейската комисия създаде хуманитарен въздушен мост на ЕС за транспортирането до някои от най-критичните зони по света на хуманитарни работници и спешни доставки във връзка с кризата с коронавируса.

категория: Външни отношения, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

През следващите дни в 17 държави членки и Обединеното кралство ще бъдат доставени 1,5 милиона медицински маски за предпазване на здравните работници от коронавируса. 

категория: Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на борбата на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

категория: Бизнес, Външни отношения, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Политиките на Европейския съюз

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще се наблюдава рецесия от историческа величина.

категория: Бизнес, Енергетика и природни ресурси, Заетост и социални права, Земеделие, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Култура, образование и младеж, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие, Статистика, Транспорт и пътуване

Комисията регистрира 7,4 милиарда евро, което се равнява на 8 милиарда щатски долара, под формата на ангажименти, поети от донори от цял свят в рамките на събитието за поемане на ангажименти за дарения за глобални действия срещу коронавируса.

категория: Външни отношения, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Комисията публикува най-новия пакет от извънредни мерки за допълнително подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, които са засегнати в най-голяма степен от пандемията.

категория: Земеделие, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие

Комисията прие пакет от мерки за банковия сектор, за да насърчи кредитирането на домакинствата и дружествата в целия Европейски съюз. 

категория: Бизнес, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Европейският съюз обединява силите си с глобални партньори, за да даде силен старт на кампания за ангажименти за дарения — „Глобални действия срещу коронавируса“ — от 4 май 2020 г. нататък.

Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато те се завърнат на работното си място? Този важен въпрос занимава много работодатели, като държавите от ЕС планират или извършват вече постепенно завръщане към работа след коронавируса. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува днес насоки относно завръщането на работа.

категория: Бизнес, Заетост и социални права, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Pages