Представителство в България

Новини

Pages

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще се наблюдава рецесия от историческа величина.

категория: Бизнес, Енергетика и природни ресурси, Заетост и социални права, Земеделие, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Култура, образование и младеж, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие, Статистика, Транспорт и пътуване

Комисията регистрира 7,4 милиарда евро, което се равнява на 8 милиарда щатски долара, под формата на ангажименти, поети от донори от цял свят в рамките на събитието за поемане на ангажименти за дарения за глобални действия срещу коронавируса.

категория: Външни отношения, Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Комисията публикува най-новия пакет от извънредни мерки за допълнително подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, които са засегнати в най-голяма степен от пандемията.

категория: Земеделие, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз, Региони и местно развитие

Комисията прие пакет от мерки за банковия сектор, за да насърчи кредитирането на домакинствата и дружествата в целия Европейски съюз. 

категория: Бизнес, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Европейският съюз обединява силите си с глобални партньори, за да даде силен старт на кампания за ангажименти за дарения — „Глобални действия срещу коронавируса“ — от 4 май 2020 г. нататък.

Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато те се завърнат на работното си място? Този важен въпрос занимава много работодатели, като държавите от ЕС планират или извършват вече постепенно завръщане към работа след коронавируса. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува днес насоки относно завръщането на работа.

категория: Бизнес, Заетост и социални права, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия одобри за България схема в размер на 150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус.

категория: Бизнес, Икономика, финанси, данъци и конкуренция, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование.

категория: Бизнес, Заетост и социални права, Култура, образование и младеж, Политиките на Европейския съюз

Европейската комисия заедно с редица партньори стартира Европейска платформа за данни за COVID-19, която ще даде възможност за бързо събиране и обмен на научноизследователски данни.

категория: Наука и технологии, Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Комисията представя насоки относно методиките на тестване за коронавирус като част от Европейската пътна карта за отмяна на противоепидемичните мерки.

категория: Околна среда, потребители и здравеопазване, Политиките на Европейския съюз

Pages