Представителство в България

Изявление на комисар Тейсен по случай Международния ден на труда

/bulgaria/file/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD_bgМариан Тейсен

Мариан Тейсен
copyright

Утре отново отбелязваме Международния ден на труда. Тази година той е особено подходящ повод да погледнем назад, но също и напред към бъдещето.

30/04/2019

През изминалите дванадесет месеца, въз основа на предложения на Европейската комисия, ЕС постигна голям напредък в усилията си да подобри правата на работниците. Въвеждането на нови правила за прозрачни и предвидими условия на труд доведе до по-добра защита за най-уязвимите работници в новия свят на труда, особено тези, които работят на нетипични трудови договори. Предприехме мерки, за да се гарантира, че всички работещи са обхванати в достатъчна степен от схемите за социална сигурност и са защитени срещу икономическа несигурност, независимо от техния трудов статус. Нови правила на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот ще помогнат на работещите родители и полагащите грижи лица да съчетават своя семеен живот и професионалната си кариера, като правилата осигуряват равни възможности за мъжете и жените. Благодарение на новия Европейски орган по труда ще се подкрепи справедливата трудова мобилност в рамките на ЕС, което ще е от полза както за трансграничните работници, така и за предприятията. ЕС подобри защитата срещу широк набор канцерогенни химикали на работното място. Също така повече от 80 милиона лица с увреждания ще получат по-лесен достъп до основни продукти и услуги, като например мобилни телефони, компютри, електронни книги и електронна търговия, благодарение на европейски акт за хората с увреждания.

Всички тези инициативи са част от нашата текуща работа за постигане на резултати по Европейския стълб на социалните права. Стълбът е нашият компас днес и за в бъдеще: той ще продължи да помага на вземащите решения да въвеждат по-добри и по-справедливи правила, за да може Европа да се справя със социалните предизвикателствата на 21-и век.

Европейският стълб на социалните права непрекъснато ни напомня, че трябва да работим заедно, за да изградим социалната Европа, която желаем: институциите на ЕС, държавите членки и социалните партньори — всеки от нас в рамките на своите собствени компетенции и със собствените си инструменти. Следващата седмица европейските лидери ще се срещнат в Сибиу, за да обсъдят бъдещето на Европа. Убедена съм, че изграждането на социална Европа ще остане основен приоритет в бъдеще, за да може всеки да доразвива постигнатото от нас досега в полза на всички.

За повече информация:

Уебсайт за Европейския стълб на социалните права

Информационен документ относно социалните приоритети на Комисията „Юнкер“