Представителство в България

Представяне на законодателните предложения на Европейската комисия за Общата селскостопанска политика в периода след 2020г.

/bulgaria/file/foodfarmingjpg-0_bgfoodfarming.jpg

ОСП след 2020г.
copyright

На 20 юни 2018г. в Дома на Европа се състоя публично представяне на законодателните предложения на Европейската комисия за Общата селскостопанска политика в периода след 2020 година".

Вижте презентацията от събитието тук.

27/06/2018

Събитието беше открито от ръководителя на Представителството на ЕК в България – Огнян Златев и Марио Милушев, директор на дирекция "Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ" в генерална дирекция "Земеделие" на ЕК.