Представителство в България

Нов пакт за миграцията и убежището: доклад относно развитията, свързани с експлоатацията на мигранти, и засилване на борбата с нея

Eдна година след приемането на предложението за нов пакт за миграцията и убежището Комисията представя днес доклад относно миграцията и убежището.

29/09/2021

Комисията също така приема обновен план за действие на ЕС за борба с контрабандата на мигранти и съобщение относно прилагането на Директивата за санкции срещу работодателите. Инициативите, които са част от всеобхватния подход към миграцията в рамките на новия пакт за миграцията и убежището, имат за цел да се предотврати организираната експлоатация на мигранти и да се намали незаконната миграция в съответствие с целта на новия пакт за насърчаване на устойчивото и организираното управление на миграцията.

С инициативите ще се реагира както на постоянните предизвикателства при разбиването на организирани престъпни групи, така и на необходимостта от адаптиране към нови предизвикателства, включително финансирана от държави контрабанда на мигранти, в отговор на ситуацията по външните граници на ЕС с Беларус.
 

Повече информаця ще намерите в съобщението за медиите тук .