Представителство в България

Комисията започна обществена консултация относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията

Европейският комисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел даде началото на обществената консултация на Европейската комисия относно фалшивите новини на конференция със заинтересовани страни в Брюксел. Това е въпрос, с който комисар Габриел се ангажира при встъпването си в длъжност.

13/11/2017

Стартът на публичното допитване е на конференция със заинтересовани страни в Брюксел на 13 ноември 2017 г..

Гражданите, социалните медии, новинарски организации (излъчващи радио- и телевизионни оператори, печатни медии, новинарски агенции, онлайн медии и проверители на факти), изследователи и публични органи се приканват да споделят мненията си в рамките на обществената консултация до средата на февруари. Чрез нея ще бъдат събрани мнения за това какви действия могат да бъдат предприети на равнище ЕС, за да се предоставят на гражданите ефективни инструменти за идентифициране на надеждна и проверена информация и за адаптиране към предизвикателствата в ерата на цифровите технологии.

Освен обществената консултация ЕК създава експертна група на високо равнище с участието на представители на научните среди, онлайн платформи, информационни медии и организации на гражданското общество. Дейността на експертната група на високо равнище и резултатите от обществената консултация ще допринесат за разработването на стратегия на равнище ЕС за борба с разпространението на фалшиви новини. Тя ще бъде представена през пролетта на 2018 г.

"В основата на моите действия стои защитата на правото на гражданите на качествена информация, което е един от фундаментите на нашата демокрация," отбеляза комисарят Мария Габриел. "Искам да се проведе открита и широка дискусия за фалшивите новини, за да вземем мерки във връзка с това явление и да преодолеем предизвикателствата, които стоят пред нас."

Контекст

Онлайн платформите и другите интернет услуги предоставят на хората нови начини за връзка, дискусии и събиране на информация. Разпространението на новини, които умишлено подвеждат читателите, обаче се превръща във все по-голям проблем за функционирането на нашите демокрации, като засяга начина, по който хората възприемат действителността.

На 17 и 18 ноември 2016 г. Комисията бе домакин на втория годишен колоквиум за основните права, чиято тема бе Медиен плурализъм и демокрация. Публикуваните на 17 ноември 2016 г. резултати от проучване Евробарометър показаха, че европейските граждани са обезпокоени за независимостта на медиите и нямат особено голямо доверие в тях.

В своето писмо за определяне на ресора председателят Жан-Клод Юнкер постави задача на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел да обърне внимание на предизвикателствата за нашата демокрация, свързани с разпространяването на фалшива информация в онлайн платформите, и да даде начало на процес на дискусии за това какво е необходимо на равнище ЕС за защита на гражданите.

През юни 2017 г. Европейският парламент прие резолюция, призоваваща Комисията да анализира задълбочено настоящото положение и правната рамка относно фалшивите новини и да провери възможността за законодателна намеса с цел ограничаване на разпространението на фалшиво съдържание. Комисията потвърди, че това е неин приоритет, и включи инициативата за борба с фалшивите новини в своята работна програма за 2018 г..

За повече информация

Обществена консултация

Покана за представяне на кандидатури: Експертна група на високо равнище

Пряко излъчване онлайн на конференцията с участието на множество заинтересовани страни: 13 ноември и 14 ноември