Представителство в България

Информация за националните схеми за пребиваване във всяка страна от ЕС

За да се улесни достъпът на гражданите на Обединеното кралство до информация относно националните схеми за пребиваване и наличните мерки за подкрепа, Европейската комисия събра основна информация от наличните източници. 

03/06/2021

След излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз много граждани на Обединеното кралство се нуждаят от информация относно статута и правата си при пребиваване в държава членка на ЕС.  

В тази връзка цялата налична информация отноцно националните схеми за пребиваване и наличните мерки за подкрепа е събрана на специална интернет страница.

Европейската комисия ще продължи да актуализира информацията на тази уебстраница с последните данни от държавите – членки на ЕС.

Тъй като обаче ситуацията може да се промени, на гражданите на Обединеното кралство се препоръчва да се консултират със съответните национални органи, които са първата точка за контакт за гражданите на Обединеното кралство и които могат да им окажат пряка помощ.

Освен това след излизането на Обединеното кралство от ЕС милиони европейски граждани, живеещи в Обединеното кралство, са кандидатствали за статут на уседналост, за да гарантират правата си там, но много други все още не са. Крайният срок изтича на 30 юни 2021 г.  

Делегацията на ЕС в Обединеното кралство и службите на Комисията – в сътрудничество с посолствата в Обединеното кралство – предоставят подкрепа и информация на гражданите на ЕС, за това как да кандидатстват за статут на уседналост.

Обща информация за гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, е налична в следната брошура, както и на следната интернет страница.