Представителство в България

Митове за ЕС

ЕС срещу дезинформацията

Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. В резултат от решение на Европейския съвет през март 2015 г. да се вземат мерки във връзка с текущите дезинформационни кампании на Русия бе създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Екипът за стратегическа комуникация включва специална работна група, която открива и изобличава дезинформация чрез базата данни EUvsDisinfo.eu.

През април 2018 г. Европейската комисия очерта европейски подход с конкретни мерки и инструменти за саморегулиране за борба с дезинформацията онлайн, които включват:

 • Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, с който платформите се съгласяват доброволно с прилагането на стандартите за саморегулиране за борбата с дезинформацията. През октомври 2018 г. Кодексът бе подписан от Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от търговски асоциации, представляващи онлайн платформи, рекламната индустрия и рекламодателите, а през 2019г. Microsoft също го подписа.
 • Независима европейска мрежа на проверителите на факти, които ще налагат общи методи на работа, обменят най-добри практики и ще се стремят към постигане на възможно най-широко покритие на фактологическите поправки в целия ЕС
 • Надеждна европейска онлайн платформа срещу дезинформацията, която да подпомага мрежата на проверителите на факти и съответните университетски изследователи, като набира и анализира трансгранични данни и осигурява достъп до данни за целия ЕС
 • Повишаване на медийната грамотност
 • Подкрепа за държавите членки за гарантиране на устойчивостта на избирателните процеси срещу все по-усъвършенстваните кибернетични заплахи
 • Насърчаване на системи за доброволна онлайн идентификация, за да се подобри проследимостта и идентифицирането на доставчиците на информация и повиши доверието по отношение на общуването онлайн, и на информацията и нейните източници
 • Насърчаване на качествената и разнообразна информация

През декември 2018 г. Европейската комисия публикува План за действие за борба с дезинформацията , който има за цел:

 • подобряване на откриването, анализа и разобличаването на дезинформация;
 • засилено сътрудничество и съвместни ответни действия;
 • мобилизиране на частния сектор за справяне с дезинформацията;
 • повишаване на осведомеността и подобряване на устойчивостта на нашите общества срещу отрицателните последици от дезинформацията.

Всички инициативи разчитат на съвместните усилия на редица действащи лица, като например институции на ЕС, национални правителства, онлайн платформи, медийни организации, проверители на факти, научни работници, експерти по цифрова грамотност, неправителствени организации и др., тъй като само с общ и координиран подход можем да се справим с това сложно предизвикателство.

По-долу можете да прочетете някои популярни митове за ЕС, разпространявани в България, а тук ще намерите повече информция за борбата с дезинформацията относно коронавируса.

24/03/2020

Мит: "Няма смисъл от ограниченията на въглеродните емисии в ЕС, защото процентът на европейските емисии е нищожен спрямо други големи замърсяващи държави и влиянието му върху планетата е минимално."

24/03/2020

Мит: "Европейският зелен пакт ще съсипе българската икономика и въглищната индустрия, оставяйки хиляди хора без работа."

24/03/2020

Мит: "ЕС ни кара да приемем Истанбулската конвенция, която налага учебни програми за изучаване на "нестереотипни роли на пола", признаването на "трети пол" и дава възможност за узаконяване на еднополовите бракове"

24/03/2020

Мит: „България внася повече пари в бюджета на ЕС, отколкото получава обратно“

24/03/2020

Мит: "Брюксел ни принуждава да заселваме хиляди нелегални имигранти в България."

19/03/2020

Мит: "Пакетът за Мобилност I е в интерес само на Франция и Германия; ... той не зачита позицията на периферните държави от Източна Европа, нарушава правото на свободна конкуренция,  мерките му дискриминират българския транспортен бранш и ще доведе до...