Представителство в България

DiscoverEU: 20 000 допълнителни карти за пътуване ще помогнат на 18-годишните да опознаят Европа

/bulgaria/file/untitledjpg-1_bguntitled.jpg

DiscoverEU
copyright

Започва новата кампания на Европейската комисия за подаване на заявления за картите за пътуване DiscoverEU (Опознай ЕС). Всички 18-годишни младежи в ЕС могат да кандидатстват до 16 май 2019 г. за възможността да опознаят Европа в периода 1 август 2019 г. — 31 януари 2020 г.

02/05/2019

Новата кампания за кандидатстване идва след много успешната първа година на инициативата, която позволява на младите хора да научат повече за европейското културно многообразие и общите ценности. През тази втора година на DiscoverEU Европейската комисия поставя акцент върху образователното измерение на проекта. Участниците ще получат информация и съвети за това какво да посетят в Европа. Ако желаят, те могат също така да получат и дневник за пътуването, за да могат да записват своите впечатления. По време на пътуването младежите също така ще имат възможност да участват в организирани мероприятия и да общуват помежду си.

Успоредно с това Комисията се стреми да превърне DiscoverEU в по-приобщаваща и достъпна за всички инициатива, като допълнително улеснява използването на системата за подаване на заявления, предлага съвети за намаляване на разходите за пътуване, както и като взема под внимание, доколкото е възможно, нуждите на младите хора с увреждания, така че те също да могат да пътуват.

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: "Горд съм, че даваме допълнителен тласък на инициативата DiscoverEU, за да може повече млади хора да получат възможността да натрупат истински европейски опит. Надявам се, че DiscoverEU ще ги вдъхнови да бъдат обществено ангажирани и да станат посланици на Европа — било то с гласа си на изборите за Европейски парламент, като насърчават връстниците си да последват примера им, или като работят с нас за изграждането на жизнени общества. Младите хора са бъдещето на Европа и е изключително важно техният глас да бъде чут."

Кой може да кандидатства и по какъв начин?

Кандидатите трябва да са родени между 2 юли 2000 г. (включително) и 1 юли 2001 г. (включително) и да бъдат готови да пътуват между 1 август 2019 г. и 31 януари 2020 г. за максимум 30 дни. Заинтересованите младежи ще трябва да кандидатстват през Европейския младежки портал. Кандидатурите ще бъдат разгледани от специална комисия, която ще избере победителите. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от подбора през юни 2019 г.

Одобрените кандидати ще могат да пътуват самостоятелно или в група от най-много пет души. По правило пътуванията са с влак. С цел да се гарантира широк достъп до целия континент, участниците могат да използват алтернативни видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети. Това ще позволи участието и на младежи, които живеят в отдалечени райони или острови на ЕС.

Контекст

Инициативата DiscoverEU е отворена за млади европейци, включително за хора в неравностойно положение, които ще могат да научат много нови неща по време на пътуването. Комисията постави нейното начало през юни 2018 г. с първоначален бюджет в размер на 12 милиона евро; бюджетът за 2019 г. възлиза на 16 милиона евро. Досега благодарение на DiscoverEU около 30 000 младежи получиха възможност да пътуват из Европа, за да опознаят богатото културно наследство на континента, да се срещнат с други хора, да се докоснат до чуждите култури и да усетят духа, което обединява Европа. Първата година на DiscoverEU събра заедно хиляди млади хора, изграждайки по този начин общност в цяла Европа. Участници, които никога не се бяха срещали преди, се свързаха чрез социалните медии и сформираха групи за пътуване от град до град или си гостуваха взаимно.

До края на 2019 г. Европейската комисия възнамерява да постави началото на четвъртата кампания за кандидатстване.

Европейската комисия предложи за инициативата DiscoverEU да бъдат заделени 700 млн. евро по бъдещата програма Еразъм в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021 — 2027 г.). Ако Европейският парламент и Съветът се съгласят с това предложение, още 1,5 милиона 18-годишни младежи ще могат да пътуват между 2021 и 2027 г.

За повече информация

Въпроси и отговори относно DiscoverEU

Информационен документ

Европейски младежки портал