Представителство в България

Комисарите Аврамопулос, Йоурова и Кинг в София за Министерската среща ЕС-САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешния ред

/bulgaria/file/avramopoulosjourovakingjpg-0_bgavramopoulos_jourova_king.jpg

Димитрис Аврамопулос, Вера Йоуров, Джулиан Кинг
copyright

Комисарят отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова и комисарят по Съюза на сигурност Джулиан Кинг пристигат в София, за да участват в Министерската среща ЕС-САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешния ред.

22/05/2018

Те ще представят ЕС заедно с министъра на вътрешните работи Валентин Радев и министъра на правосъдието Цецка Цачева от името на Българското председателство, към които ще се присъединят и министърът на вътрешните работи Херберт Кикл и министърът на правосъдието Йозеф Мозер на Австрия от предстоящото Австрийско председателство на Съвета на ЕС.

Срещата, която се провежда два пъти годишно, ще се фокусира върху сътрудничеството между ЕС и САЩ в борбата с тероризма, сътрудничеството в киберпространството, транснационалната организирана престъпност и миграцията, управлението на границите и текущата работа за постигане на пълна визова реципрочност.