Представителство в България

Председателят на Европейския икономически и социален съвет Георгиус Дасис на посещение в София на 14 и 15 януари

По време на посещението му в България г-н Дасис ще бъде удостоен с почетния знак на Икономическия и социален съвет за приноса му в развитието на организираното гражданско общество в България.

11/01/2016

Председателят на Европейския икономически и социален съвет Георгиус Дасис ще посети България на 14 и 15 януари.  В рамките на визитата си той ще се срещне със заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, с председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и със заместник управителя на БНБ г-н Калин Христов. Г-н Дасис ще се срещне и с председателя на Икономическия и социален съвет на Република България проф. Лалко Дулевски.

По време на посещението му в България г-н Дасис ще бъде удостоен с почетния знак на Икономическия и социален съвет за приноса му в развитието на организираното гражданско общество в България.