Представителство в България

Европейският икономически и социален комитет проучва миграцията и положението на бежанците в България

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира серия от мисии, за да се запознае с работата, извършвана от организациите на гражданското общество, които се занимават с мигранти, хора търсещи убежище и бежанци, в рамките на своята инициатива на местно ниво.

25/01/2016

Визитата в България ще бъде проведена на 25-ти и 26-ти януари от делегация от трима членове на ЕИСК.

Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди, успехи, най-добри практики, но и някои от предизвикателствата на различните организации, активни в текущата бежанска криза, с крайна цел да се предостави добре обоснован и документиран принос към политическите решения на ЕС. Други мисии ще се проведат в 11 държави-членки на ЕС (Италия, Германия, Малта, Унгария, Австрия, Словения, Швеция, Полша, България, Хърватия) плюс Турция.

На 25 и 26 януари делегацията ще посети центровете за бежанци в София и Харманли, за да получи възможно най-широк поглед върху ситуацията на място. Дискусиите ще се съсредоточат върху проблемите на заинтересованите страни и възможните стратегии за справяне с потока от бежанци. Ето защо, специално внимание ще бъде обърнато на тези практики и политики, които допринасят за по-безпроблемното протичане на процеса на приемане, преселване или интеграция на бежанците.

В България, делегацията, която включва членовете на ЕИСК Евгений Иванов, Веселин Митов и Богомил Николов, ще се срещне с различни институции, както и ИОМ, Българския червен кръст, АИБМ, Каритас, Държавната агенция за бежанците, ВКБООН България, Българския съвет за бежанци и мигранти, Съвета на жените-бежанки, CERMES и ще посети регистрационно-приемателните центрове Военна рампа и Харманли.

Европейският икономически и социален комитет представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. Той е консултативен орган на институциите, създаден през 1957 г. с Римския договор. Мисията му на консултативен орган позволява на неговите членове и организациите, които те представляват, да участват в процеса на вземане на решения на ниво EС. Състои се от 350 членове от цяла Европа, номинирани от Съвета.