Представителство в България

Информационен център

Информационният център на Европейския съюз в София е създаден от Делегацията на Европейската комисия в България и отваря врати на 13 септември 2001 г. Една от основните му цели е да предоставя на граждани информация и знания за Европейския съюз. В тази връзка, в него се предлагат редица информационни услуги:

  • Компютърните места в Информационния център Ви предлагат безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз;

  • Безплатни издания по разнообразни въпроси на европейската интеграция можете да заявите на място или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) и да получите на място в Информационния център или по пощата, ако не сте от София;

  • В Информационния център, по телефона или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) можете да отправяте свои запитвания и да получите информация и консултации по история на Европейския съюз, неговите институции, политики и инструменти за сътрудничество или насоки за това къде можете да намерите подходящи материали в тези области.

За повече информация прочетете правилата за ползване на услугите на Информационния център.

Групови посещения и събития

Информационният център организира информационни сесии за групи. Те запознават посетителите с работата на центъра и предоставят обща информация за ЕС и неговите институции. Също така, центърът безплатно домакинства събития, свързани с Европейския съюз.

Заявете посещение на група в Информационния център

Запознайте се с правилата за ползване на залите

Свържете се с екипа

Мария Рачинска, Захари Ваклинов

Приемно време
Понеделник - петък: 10:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч.
 

Адрес
ул. "Г.С.Раковски" №124, София
Ел. поща: infocentre@evropa.bg
Тел.: 02 933 52 58, 02 933 52 37

Предстоящи събития в Информационния център

18.02.2020 г., 09:00 – 17:00 ч.: НМФ - Национална младежка конференция "Създаване на възможности за младите"

Събитието се случва в рамките на „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“.  Конференция отново ще събере на едно място над 50 представители на институции, младежки организации и младежи. Целта на конференцията е да разгледа и създаде препоръки относно трите цели:
- Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места;
- Качествена работа за всички;
- Качествено учене,

Също така, със събитието се цели:
-    да се информират младите хора за тенденции сред младежта;
-    да се изведе на база на настоящата ситуация бъдеща визия за развитие на младежта;
-    да се обсъдят идеите на младите хора с политиците, които взимат решения;
-    да се изведат на преден план потенциала на младите хора в България да формулират работещи решения за предизвикателствата пред тях;
-    да се покаже за поредна година, че младите хора са равнопоставени участници в процеса на „Диалога на ЕС по въпросите на младежта“ с представителите на институциите.

Събитието не е отворено за граждани.