Представителство в България

Информационен център

Информационният център на Европейския съюз в София е създаден от Делегацията на Европейската комисия в България и отваря врати на 13 септември 2001 г. Една от основните му цели е да предоставя на граждани информация и знания за Европейския съюз. В тази връзка, в него се предлагат редица информационни услуги:

  • Компютърните места в Информационния център Ви предлагат безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз;

  • Безплатни издания по разнообразни въпроси на европейската интеграция можете да заявите на място или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) и да получите на място в Информационния център или по пощата, ако не сте от София;

  • В Информационния център, по телефона или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) можете да отправяте свои запитвания и да получите информация и консултации по история на Европейския съюз, неговите институции, политики и инструменти за сътрудничество или насоки за това къде можете да намерите подходящи материали в тези области.

За повече информация прочетете правилата за ползване на услугите на Информационния център.

Групови посещения и събития

Информационният център организира информационни сесии за групи. Те запознават посетителите с работата на центъра и предоставят обща информация за ЕС и неговите институции. Също така, центърът безплатно домакинства събития, свързани с Европейския съюз.

Заявете посещение на група в Информационния център

Запознайте се с правилата за ползване на залите

Свържете се с екипа

Диляна Павлова, Мартина Дробенова, Стела Конакчиева

Приемно време
Понеделник - петък: 10:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч.
Събота: 11:00 - 15:00 ч.

Адрес
ул. "Г.С.Раковски" №124, София
Ел. поща: infocentre@evropa.bg
Тел.: 02 933 52 58, 02 933 52 37

Предстоящи събития в Информационния център

27.05.2019 г., 09:00-15:30 ч.: Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Норвежкия университет за наука и технологии организират международен семинар на тема „Функционална грамотност за всички". Семинарът ще предостави възможност на специалисти от различни области да споделят опита си при изследването на причините за непълноценно разбиране на съдържанието при четене, а на всички участници – да изразят мнението и коментарите си, свързани с подобряването на уменията за четене и разбиране през целия живот. В семинара ще вземат участие над 50 участници от различни университети, изследователски центрове, държавни институции, училища, неправителствени организации от България, Великобритания, Израел, Испания, Италия и Норвегия. Програмата на семинара е достъпна на следния адрес.

Събитието е отворено за граждани.

28.05.2019 г., 15:00-16:30 ч.: Бюрото на Европейския парламент в България организира дискусия на тема „Евроизбори 2019: какво следва?“, на която ще бъдат обсъдени резултатите от Европейските избори и отражението на новия състав на Европейския парламент върху бъдещата му работа. В дискусията ще вземат участие Ингрид Шикова, експерт в областта на политиките на ЕС, Владимир Шопов, политолог, и Марчела Абрашева, регионален директор на агенция „Кантар“ България. Те ще коментират избирателната активност, вероятните сценарии за ново разпределение на силите сред европейските политически семейства и как резултатите от евровота ще променят политическия пейзаж.

Събитието е отворено за граждани. Моля да се регистрирате за участие до 27 май 2019 г. на следния линк.

Дискусията ще бъде предавана на живо на сайта и Фейсбук профила на Бюрото на Европейския парламент. Събитието ще бъде на български език, като ще бъде осигурен симултанен превод на английски. Програмата на дискусията е достъпна тук.

29.05.2019 г., 11:00-13:00 ч.: Българският хелзинкски комитет представя онлайн наръчника „Колко добре познаваме правата си?“. Съдържанието на ръководството е създадено от екипа на БХК като част от международен проект, иницииран от Балтийското общество за правата на човека в Латвия. То представлява онлайн информационен и образователен ресурс и инструмент за самопомощ, който предлага съдействие за разбирането на правата на човека в различни ситуации. По време на събитието председателят на БХК Красимир Кънев и Агнес Мелсе, изследовател от Балтийското общество за правата на човека в Латвия, ще представят ръководството и възможностите за работа с него.

Събитието е отворено за граждани.

30.05.2019 г., 09:30-17:30 ч. и 31.05.2019 г., 09:30-13:30 ч.: Шеста международна конференция на тема: „Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят“. Събитието е посветено на 20-годишнината от създаването на катедра „Европеистика“, към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Участниците ще коментират теми, свързани с бъдещето на Европейския съюз след изборите за Европейски парламент, както и предизвикателствата и перспективите пред преподаването на европейски изследвания.

Събитието е отворено за граждани.

04.06.2019 г., 10:00 – 13:30 ч.: За Земята ви кани на конференция за работата и приноса на гражданското общество към опазване на природата, ресурсите и публичния интерес в условията на ограничена демокрация. Участват представители на мрежата Friends of the Earth - международно обединение на природозащитни организации, чийто член от България е За Земята. Ще анализираме процеси, протичащи в България и Европа, които потискат възможността за екологична, социална и икономическа справедливост, рушат устоите на правовата държава и опорочават взаимодействието между институции, граждани и бизнес.

Събитието е отворено граждани.

05.06.2019 г., 11:00 – 13:15 ч.: Балканският институт за устойчиво развитие (БИУР) организира конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиво развитие”. На събитието ще бъде представена и първата Бяла книга за устойчиво развитие на Балканите. Основен акцент ще бъдат Устойчивите партньорства на балканските страни или изпълнението на цел 17 от целите на устойчивото развитие от Плана 2030 на ООН. Ще присъстват партньори от Република Северна Македония, Република Сърбия, Белгия, Франция и Канада.

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация.