Представителство в България

Информационен център

Информационният център на Европейския съюз в София е създаден от Делегацията на Европейската комисия в България и отваря врати на 13 септември 2001 г. Една от основните му цели е да предоставя на граждани информация и знания за Европейския съюз. В тази връзка, в него се предлагат редица информационни услуги:

  • Компютърните места в Информационния център Ви предлагат безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз;

  • Безплатни издания по разнообразни въпроси на европейската интеграция можете да заявите на място или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) и да получите на място в Информационния център или по пощата, ако не сте от София;

  • В Информационния център, по телефона или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) можете да отправяте свои запитвания и да получите информация и консултации по история на Европейския съюз, неговите институции, политики и инструменти за сътрудничество или насоки за това къде можете да намерите подходящи материали в тези области.

Групови посещения и събития

Информационният център организира информационни сесии за групи. Те запознават посетителите с работата на центъра и предоставят обща информация за ЕС и неговите институции. Също така, центърът безплатно домакинства събития, свързани с Европейския съюз.

Заявете посещение на група в Информационния център

Запознайте се с правилата за ползване на залите

Свържете се с екипа

Диана Петрова, Диляна Павлова, Пенка Христова

Приемно време
Понеделник - петък: 10:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч.
Събота: 11:00 - 15:00 ч.

Адрес
ул. "Г.С.Раковски" №124, София
Ел. поща: infocentre@evropa.bg
Тел.: 02 933 52 58, 02 933 52 37

Предстоящи събития в Информационния център

02.10.2017 г., 13:00 – 16:30 ч.: Кръгла маса: Русия след Путин (Русия - 10 годишен хоризонт). Кръглата маса се организирана от Центъра за изследвания на Балканския и Черноморския регион и проекта Bulgaria Analytica, с лектори: Владимир Милов; Юлия Жучкова; Васко Начев и модератори – Алекс Алексиев и Илиян  Василев.

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на e-mail bulgariaanalytica@gmail.com  или cbbsinfocenter@gmail.com

 

04.10.2017 г., 09:45 – 11:00 ч.: Представяне на книгата "Център и периферия на европеизираните публични сфери" от Ралица Ковачева. Книгата ще представи авторката д-р Ралица Ковачева от Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет. В събитието ще участват проф. д-р Мария Нейкова от Факултета по журналистика и масова комуникация и политическият анализатор Владимир Шопов.

Събитието е отворено за граждани.

 

05.10.2017 г., 09:00 – 17:15 ч.: Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, съвместно с представители на университети и изследователски организации от девет европейски държави (Норвегия, България Германия, Великобритания, Чехия, Полша, Гърция, Швейцария, Белгия), организира международна научна работна среща. Събитието е част от научноизследователския проект NEGOTIATE („Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда на младите хора в Европа“), финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Участниците в срещата ще обсъждат предстоящата публикация на две книги с резултати от проекта, които се фокусират върху младежката безработица, ефектите на несигурността при започване на първа работа върху живота на младите европейци и възможностите за тяхното преодоляване, както и върху нагласите на работодателите при наемането на кандидати в пет бранша – банково дело, информационни технологии, медицински сестри, механици и сервитьори.

Събитието не е отворено за граждани.

 

06.10.2017 г., 13:30 – 15:30 ч.: Работна група: „Българските млечни продукти – европейска защита за родното качество“ – втора среща с домакин и организатор Момчил Неков. На срещата ще бъдат обсъдени следващите стъпки от международната защита на млечните продукти „българско кисело мляко“ и „българско бяло саламурено сирене“. Експертната среща цели консолидиране на група от производители, които произвеждат млечни продукти по съответния БДС, да започнат конкретни стъпки по валоризация на продуктите чрез Европейските схеми за качество на селскостопанските продукти и храни.

Събитието не е отворено за граждани.

 

06.10.2017 г., 16:00 – 17:30 ч.: Експертна работна група: „Планински продукт“ – втора среща с домакин и организатор Момчил Неков. На срещата ще бъдат обсъдени с експерти и представители на бизнеса следващите стъпки по изготвяне на проектонаредба за термина за качество „планински продукт“ в българското законодателство. Ще бъдат обсъдени добрите практики и опит от другите държави членки и адаптиране на европейските наредби в българския контекст.

Събитието не е отворено за граждани.