Представителство в България

Информационен център

Информационният център на Европейския съюз в София е създаден от Делегацията на Европейската комисия в България и отваря врати на 13 септември 2001 г. Една от основните му цели е да предоставя на граждани информация и знания за Европейския съюз. В тази връзка, в него се предлагат редица информационни услуги:

  • Компютърните места в Информационния център Ви предлагат безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз;

  • Безплатни издания по разнообразни въпроси на европейската интеграция можете да заявите на място или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) и да получите на място в Информационния център или по пощата, ако не сте от София;

  • В Информационния център, по телефона или по електронната поща (infocentre@evropa.bg) можете да отправяте свои запитвания и да получите информация и консултации по история на Европейския съюз, неговите институции, политики и инструменти за сътрудничество или насоки за това къде можете да намерите подходящи материали в тези области.

За повече информация прочетете правилата за ползване на услугите на Информационния център.

Групови посещения и събития

Информационният център организира информационни сесии за групи. Те запознават посетителите с работата на центъра и предоставят обща информация за ЕС и неговите институции. Също така, центърът безплатно домакинства събития, свързани с Европейския съюз.

Заявете посещение на група в Информационния център

Запознайте се с правилата за ползване на залите

Свържете се с екипа

Диляна Павлова, Мартина Дробенова, Екатерина Стоянова

Приемно време
Понеделник - петък: 10:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч.
Събота: 11:00 - 15:00 ч.

Информационният център няма да работи на 4, 11, 18 и 25 август 2018г., и на 1 септември 2018г.

Адрес
ул. "Г.С.Раковски" №124, София
Ел. поща: infocentre@evropa.bg
Тел.: 02 933 52 58, 02 933 52 37

Предстоящи събития в Информационния център

12.07.2018 г., 10:30 – 12:30 ч.: Публична лекция на Борислав Георгиев на тема „Многоезичието в Европейската комисия – преводът и неговите инструменти“
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Местната служба на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия в София организират публичната лекция на Борислав Георгиев на тема „Многоезичието в Европейската комисия – преводът и неговите инструменти“. Лекцията ще се състои на 12 юли 2018 година (четвъртък) от 10:30 часа в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски“ № 124. Борислав Георгиев е преводач и координатор за езикови технологии към Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Лекцията ще представи езиковия режим в Европейския съюз, организацията и работата на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия и инструментите, предоставени на преводачите за изпълнение на тяхната работа. Присъстващите ще научат какви документи се превеждат в контекста на Европейската комисия и как е организиран работният процес. Ще бъдат представени различните компютърни програми и бази от данни на Комисията, които улесняват постигането на терминологична и правна последователност при превода.

Събитието е отворено за граждани.