Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

Новини
Еврокомисар Мариан Тейсен (Заетост и социални въпроси, умения и трудова мобилност)
20/11/2017

След успеха на миналогодишната инициатива Европейската комисия организира втора Европейска седмица на професионалните умения от 20 до 24 ноември 2017 г.

 

еврокомисар Вера Йоурова (Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете)
20/11/2017

Европейската комисия дава началото днес на проява под надслов „Правата на жените в смутни времена“, актуална тема, избрана за тазгодишния колоквиум за основните права.