Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

Новини

В подкрепа на постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейската комисия представя днес Стратегията на ЕС за възобновяема енергията от разположени в морето инсталации. 

Европейската комисия представи днес есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната.

Събития

/bulgaria/file/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE_bgЕвропа Директно

Европа Директно

Представителството на Европейската комисия в България обявява покана за представяне на предложения с реф. номер ED-BG-2020.

Търсят се партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО, като кандидатстват за безвъзмездна помощ до 15 октомври 2020 г. 

ВАЖНО: Поради технически проблем, който затруднява достъпа до портала „ Финансиране и обществени поръчки“, крайният срок за подаване на предложения се отлага до 20.10.2020 г., 17:00 ч. централноевропейско време (18:00 ч. българско време).

Дата: 
30/06/2020 - 01/05/2021