Представителство в България

Свободни позиции в Представителството на Европейската комисия в България 

/bulgaria/file/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-0_bgЕвропейска комисия

Европейска комисия
copyright

Представителството на Европейската комисия в България търси да наеме:

  • Секретар на Ръководителя на Представителството
  • Секретар на отдел „Администрация“
  • Асистент "Информация и комуникация"
Дата: 
15/10/2020 - 30/10/2020

 

Повече информация за длъжността "Секретар на Ръководителя на Представителството" вижте тук

Краен срок за кандидатстване: 23 октомври 2020г., 13:00 българско време

****************

Повече информация за длъжността "Секретар на отдел „Администрация" вижте тук

Краен срок за кандидатстване: 23 октомври 2020г., 13:00 българско време

*****************

Повече информация за длъжността "Асистент "Информация и комуникация" вижте тук

Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2020г., 13:00 българско време

*****************

Важна информация: 

Потенциалните кандидати трябва да са регистрирани в една от съответните покани за изразяване на интерес за договорно наети служители (процедури за подбор CAST Permanent), съответстващи на функционалната група на длъжността. 

За повече информация, моля, посетете уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). 

Предварително подбраните кандидати, които не са преминали съответната процедура за подбор на EPSO (CAST Permanent), ще бъдат поканени да направят това. 
 
Както е описано подробно в процедурата за подбор, приоритет ще бъде даден на настоящите договорно наети служители 3а и 3b.

*****************

Important Information:

Potential applicants must be registered in one of the relevant calls for expression of interest for Contract Agents (CAST Permanent) corresponding to the Function Group of the position.

For more information, please consult the website of the European Personnel Selection Office (EPSO).

Pre-selected applicants who have not passed the relevant EPSO selection procedure (CAST Permanent) would be invited to do so. 

As detailed in the selection procedure, priority will be given to current 3a and 3b Contract Agents.