Представителство в България

Обявление за поръчка

/bulgaria/file/p032197001001-945900jpg_bgp032197001001-945900.jpg

Сградата на ЕК в Брюксел
©

Смесен многостранен рамков договор за тематични комуникационни услуги, рекламиране и медийно планиране

Референтен номер: COMM/2019/OP/0029

Дата: 
20/01/2020 - 16:45 - 29/02/2020 - 00:00

Европейската комисия публикува открита процедура за обществена поръчка за сключване на смесен многостранен рамков договор за тематични комуникационни услуги, рекламиране и медийно планиране. 

Договорът ще послужи за подкрепа на навременни действия за комуникация и добре дефинирани, краткосрочни комуникационни инициативи с малък бюджет (макс. продължителност 12 месеца и макс. бюджет 500 000 EUR) по конкретни теми, напр. политически действия, изпълнение на законодателство, програми за финансиране, инициативи за проучвания.

Предвижда се сключването на две рамкови споразумения, всяко с максимум трима участници подредени в каскада, с продължителност 4 години и с максимална стойност съответно 40 млн. евро и 50 млн. евро.

Обявлението за поръчка е публикувано в ТED (електронен ежедневник за поръчки) приложението към Официален вестник на ЕС.

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на следния линк.

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно чрез eTendering до 28 февруари 2020г.