Представителство в България

НА ЖИВО: Представяне на доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018

Събитието ще се излъчва на живо от 09:15 часа на 23 март 2018г.

Дата: 
23/03/2018 - 09:15 - 13:00

Представителството на Европейската комисия в България организира представяне и дискусия по годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Докладът покрива теми като  икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието.

Събитието ще бъде открито от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Основните заключения на доклада ще бъдат представени от Ищван Пал Секели, директор, генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" и Стефан Улсон, директор, генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия.

Събитието ще се проведе от 9:15 до 13:00ч в Дома на Европа в София, ул. "Г.С. Раковски“ 124, София.

Пълната програма можете да видите тук.