Представителство в България

Европейската комисия търси партньори за извършване на дейности ЕВРОПА ДИРЕКТНО

/bulgaria/file/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE_bgЕвропа Директно

Европа Директно

Представителството на Европейската комисия в България обявява покана за представяне на предложения с реф. номер ED-BG-2020.

Търсят се партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО, като кандидатстват за безвъзмездна помощ до 15 октомври 2020 г. 

ВАЖНО: Поради технически проблем, който затруднява достъпа до портала „ Финансиране и обществени поръчки“, крайният срок за подаване на предложения се отлага до 20.10.2020 г., 17:00 ч. централноевропейско време (18:00 ч. българско време).

Дата: 
30/06/2020 - 10:00 - 01/05/2021 - 12:00

В процедурата могат да се включат публични органи (например община или местен/регионален орган на друго равнище), както и асоциации на местни органи, организации с нестопанска цел, социални партньори или учебни заведения. Физически лица не се допускат за участие.

Центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО работят в България от 2008г. насам. Те са част от европейската мрежа от информационни центрове EUROPE DIRECT, която се управлява от Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. В държавите членки местната мрежа се управлява от съответното Представителство на Европейската комисия.

Основната им задача е да общуват с местните общности относно ролята и дейностите на Европейския съюз като използват разнообразни комуникационни инструменти – събития, социални мрежи, публикации в медиите, електронни бюлетини, уебсайтове и др. Експертите от ЕВРОПА ДИРЕКТНО представят европейските инициативи и политики и ги обсъждат с гражданите, събират мнения и обратна връзка и по този начин правят работата на европейските институции по-ясна, а правомощията на ЕС по-разбираеми. През няколко години мрежата се обновява чрез покани за представяне на предложения от заинтересованите страни. 

Целта на днешната покана е да бъдат създадени общо 13 центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО – най-малко по два центъра във всеки от 6-те района за планиране (ниво NUTS2), но в различните области на България (ниво NUTS3), без област София (столица). 

Предвиденият общ размер на средствата за България за 2021 г. по настоящата покана е 305 071 EUR. Годишните безвъзмездни средства за съфинансиране на работата на всеки един център ЕВРОПА ДИРЕКТНО е предвидено да бъдат 20 267 EUR. Освен тази сума, за 2021 г. ще има и допълнителен грант от 3 200 EUR за организацията на официалното откриване на всеки център. Работата на новото поколение центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО (2021 – 2025 г.) се предвижда да започне от 1 май 2021 г. Годишните безвъзмездни средства за съфинансиране на 1 център за периода 2022 – 2025 г. се предвижда да бъдат 30 400 EUR.

Пълната информация се съдържа в Поканата за представяне на предложения ED-BG-2020. Към нея е приложено „Ръководство за заявителите“, в което е описано как да се потърси помощ при възникнали въпроси.

Предложенията се подават единствено онлайн до 15.10.2020 г., 17:00 ч. централноевропейско време (18:00 ч. българско време) през Портала „Финансиране и обществени поръчки“.

ВАЖНО: Поради технически проблем, който затруднява достъпа до портала „ Финансиране и обществени поръчки“, крайният срок за подаване на предложения се отлага до 20.10.2020 г., 17:00 ч. централноевропейско време (18:00 ч. българско време).

Следете актуализациите в рубриката „Въпроси и отговори“ по-долу.

Рубрика „Въпроси и отговори“:

Въпроси и отговoри към 21.08.2020г.

Въпроси и отговoри към 14.09.2020г. (с добавени нови въпроси 14 - 16)

Въпроси и отговoри към 24.09.2020г. (с добавени нови въпроси 17 - 18)

Въпроси и отговoри към 05.10.2020г. (с добавени нови въпроси 19 - 31)

Въпроси и отговори към 12.10.2020г. (с добавена корекция на въпрос 29)

Въпроси и отговори към 13.10.2020г. (с добавен нов въпрос 32)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Моля да имате предвид, че ръководителят на центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО не може, на нито един етап, да заема или да се кандидатира за политически пост на местно, регионално, национално или европейско ниво, докато изпълнява функцията на ръководител на центъра. Когато ръководителят на центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО се окаже в горепосочената ситуация, бенефициерът трябва да уведоми възложителя без излишно забавяне, да прекрати функциите на ръководителя на центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО и да представи ново предложение за подходяща замяна в съответствие с критериите, посочени в поканата за кандидатстване. Към момента на възлагане на специфичното грантово споразумение бенефициерите ще бъдат помолени да заменят предложените от тях ръководители, които заемат или кандидатстват за политически позиции на местно, регионално, национално или европейско ниво.