Представителство в България

Access2Markets - виртуален уъркшоп за обучение на обучителите

/bulgaria/file/access2markets-%D1%83%D1%8A%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%BE%D0%BF_bgAccess2Markets уъркшоп

Access2Markets уъркшоп

Европейската комисия организира уъркшоп за бизнес организации и други важни спомагащи на бизнеса институции с цел по-бързо възприемане на новия портал Access2Markets и представяне на неговите функционалности.

Access2Markets помага на хората от бизнеса да спечелят възможно най-много от голямата мрежа от търговски споразумения на ЕС.

Дата: 
28/04/2021 - 09:00 - 13:00

Европейската комисия стартира Access2Markets на 13 октомври 2020 г. Access2Markets е комплексно „обслужване на едно гише“ за по-малките компании, от което те да получават информация относно търговските условия при внос на стоки в ЕС и износ на стоки за над 120 чужди пазари. Той осигурява на различните бизнеси специфична информация за техните конкретни продукти само с няколко клика на мишката, както и лесна за възприемане практическа информация за търговските споразумения на ЕС, за насоки „стъпка по стъпка“, за обучителни уроци, за видео разкази „от първо лице“, както и за много други неща, на всички официални езици в ЕС. Той включва също така и инструмент за самооценка при условията на новите правила за произход, който филтрира и обяснява прилагането на правилата за определяне на „икономическата националност“ на един продукт и предлага специфичен чек-лист, за да помогне на компаниите да прилагат правилата. Бизнесите могат също така да използват уеб портала, за да съобщават за търговски бариери, с които се сблъкват. Access2Markets  е тук, за да помогне на хората от бизнеса да спечелят възможно най-много от голямата мрежа от търговски споразумения на ЕС – и всичко това е безплатно!

Уъркшопът има за цел да допринесе за едно по-дълбоко разбиране на новия портал и на инструментите, които той предлага. 

Участието в уъркшопа изисква регистрация до 27 април 2021 г. на следния линк

Уъркшопът ще се проведе на български език, като регистриралите се участници  ще получат в електронната си поща WebEx линк за достъп. Уъркшопът също така ще бъде записан и ше бъде изпратен на всички участници като част от комплекта обучителни ресурси, в който ще бъде включена и PowerPoint презентацията, използвана по време на уъркшопа. Комплектът обучителни ресурси ще помогне на участниците да провеждат свои уъркшопи и презентации чрез използване на портала. Записът може също така да бъде използван от Европейската комисия за информационни цели и ще бъде направен публично достъпен.

Програмата на събитието е достъпна тук.