Представителство в България

Световен форум по проблемите на градовете и значението му за по-големите и по-малките европейски градове

/bulgaria/file/corinacretujpg_bgcorina_cretu.jpg

Корина Крецу
©

Световният форум по проблемите на градовете ще се проведе на 7—13 февруари 2018г. в Куала Лумпур, Малайзия.

Date: 
07/02/2018 - 10:15 - 13/02/2018 - 17:15

По повод на това събитие Корина Крецу, европейски комисар за регионална политика написа:

След Кито през 2016 г. следва Куала Лумпур през 2018 г. Световният форум по проблемите на градовете ще се проведе на 7—13 февруари в столицата на Малайзия, град, познат с футуристичната си архитектура, включително известните кули „Петронас“.

Куала Лумпур е идеалното място за форума, чиято тема е свързана с проблемите на градовете сега и в бъдеще, както и с устойчивото градско развитие.

Защо това да е от значение за половин милиард европейци? Най-вече защото проблемите на градовете по света са пример за ефекта на пеперудата. Това, което се прави (или не се прави!) на хиляди километри от нашия континент в областта на енергетиката, околната среда, социалната политика, може да има голямо въздействие върху градовете на Европа.

Нека си спомним, че Европа е световен лидер в градското развитие както по отношение на постигането на конкретни резултати в нашите градове (икономии на енергия, екологично чист транспорт, приобщаваща политика...), така и по отношение на методологията (Програмата на ЕС за градовете насърчава националните правителства, местните органи на управление и гражданското общество да работят заедно като равностойни партньори за подобряването на качеството на живот в европейските градове).

В Куала Лумпур моята задача ще бъде да популяризирам нашия модел, да насърчавам обмена на добри практики между Европа и другите континенти, просто защото няма смисъл да опазваме климата в Европа, ако другаде не се взимат такива мерки. Това е причината, поради която Европейският съюз желае да продължи да играе водеща роля за изпълнението на целите за устойчиво развитие за периода до 2030 г. След като сме положили началото на тази инициатива, сега трябва да насърчим останалата част от света да се включи в нея.

Новата програма за градовете ще бъде важна стъпка напред, тъй като ще даде възможност на градовете в целия свят да предприемат конкретни действия, съобразени със състоянието и нуждите на всеки отделен град, за да се справят с предизвикателствата. Освен това всички трябва да се гордеем, че новата програма с глобален мащаб ще има „европейски нюанс“. В действителност тя отразява европейската визия за устойчива градска политика, която приобщава всички и насърчава заинтересованите страни в градовете да работят заедно.

Нека не забравяме, че в тези времена, когато съществуват съмнения по отношение на европейския проект и неговото бъдеще, Европа наистина е пътеводна светлина, образец за подражание за десетки милиони хора по света, при това в много области.

Градската политика е една от тях. По време на форума ще бъда горд да представя постиженията на Европа по отношение на трите доброволно поети ангажименти, заявени в Кито; те се отнасят до изпълнението на новата световна програма за градовете чрез съществуващата Програма на ЕС за градовете, както и до разработването на хармонизирана дефиниция на градовете и насърчаването на сътрудничеството между градовете по цял свят с цел укрепване на устойчивото градско развитие.

В Куала Лумпур ще бъде чест за мен да представлявам 500 милиона европейци, близо 100 000 по-големи и по-малки европейски градове, с техните постижения и проекти за бъдещето, за да направим нашите градове по-добри места за живеене за всички.