Представителство в България

Образование

/bulgaria/file/erasmusplusjpg-0_bgerasmus_plus_0.jpg

Преподаватели и учащи от България могат да учат или да преподават в чужбина в рамките на специални програми, финансирани от ЕС.

От 2014 г. те могат да кандидатстват за участие в програма Еразъм+ чрез своите университети.

Вижте също

Учебни материали, свързани с ЕС

Детски онлайн игри, посветени на ЕС

Прочетете повече

Образователни политики и програми на ЕС