Представителство в България

Образование

Преподаватели и учащи от България могат да учат или да преподават в чужбина в рамките на специални програми, финансирани от ЕС.

От 2014 г. те могат да кандидатстват за участие в програма Еразъм+ чрез своите университети.

Прочетете повече

Образователни политики и програми на ЕС

Вижте също

Кът за обучение

Учебни материали и детски онлайн игри, свързани с ЕС