Представителство в България

За контакти

Ул. "Г.С. Раковски" №124
София 1000
Представителство на Европейската комисия в България
Телефон: (+359 2) 933-52-52
Факс: (+359 2) 933-52-33
Ел. поща:  COMM-REP-SOF@ec.europa.eu
Twitter: https://twitter.com/ECinBulgaria
Facebook: https://www.facebook.com/ECinBulgaria

 

Ръководител на Представителството

г-н Цветан Кюланов - изпълняващ длъжността

Секретариат

г-жа Милена Кемилева

г-жа Любка Арсова

Преса и медии

Съветник – г-н Никола Миладинов
Асистент – г-жа Маргарита Кралчева

Политически анализи

Съветник – г-н Илин Станев
Съветник – г-жа Леда Шиякова

Стажант - Антония Николова

Икономическо управление и европейски семестър

Съветник – г-жа Марина Кирова
Съветник – г-н Цветан Кюланов

Асистент – г-жа Илияна Аврамова

Информация и комуникация

Съветник – г-н Бойко Благоев
Съветник – г-жа Веселина Ангелова
Асистент – г-н Людмил Вълков
Асистент – г-жа Миглена Цингова

Администрация

Ръководител отдел "Администрация" –  г-жа Биляна Димитрова
Счетоводител – г-н Михаил Цветков
Асистент-счетоводител – г-жа Надежда Атанасова
Административен асистент – г-жа Рая Литова
Сътрудник – г-н Стоян Ковачев

Местна служба на Генерална дирекция  "Писмени преводи"

г-жа Десислава Кръстева

Декларация за поверителност относно обработването и защитата на личните данни във връзка с обработване „COVID-19 — Контрол на телесната температура при влизане в сградите на Комисията в нейните представителства“ в държавите членки.