Представителство в България

За контакти

Ул. "Г.С. Раковски" №124
София 1000
Представителство на Европейската комисия в България
Телефон: (+359 2) 933-52-52
Факс: (+359 2) 933-52-33
Ел. поща:  COMM-REP-SOF@ec.europa.eu
Twitter: https://twitter.com/ECinBulgaria
Facebook: https://www.facebook.com/ECinBulgaria

 

Ръководител на Представителството

г-н Огнян Златев

Заместник - ръководител на Представителството

г-н Христо Христов

Секретариат

г-жа Мая Желязкова

Преса и медии

Съветник – г-н Никола Миладинов
Асистент – г-жа Маргарита Кралчева

Политически анализи

Съветник – г-н Христо Христов
Съветник – г-жа Леда Шиякова

Икономическо управление и европейски семестър

Съветник – Марина Кирова
Съветник – Цветан Кюланов

Асистент – г-жа Илияна Аврамова

Информация и комуникация

Съветник – г-н Бойко Благоев
Съветник – г-жа Веселина Ангелова
Асистент – г-жа Павлина Сумрова
Асистент – г-жа Есен Алиева

Администрация

Ръководител отдел "Администрация" – г-жа Миглена Цингова
Счетоводител – г-н Михаил Цветков
Асистент-счетоводител – г-жа Надежда Атанасова
Секретариат – г-жа Даниела Парлапанова
Системен администратор – г-жа София Улинска
Сътрудник – г-н Стоян Ковачев

Генерален секретариат - "Механизъм за сътрудничество и проверка"

Постоянен съветник -

Местна служба на Генерална дирекция  "Писмени преводи"

г-жа Десислава Кръстева