Представителство в България

Малки и средни предприятия (МСП)

Българските предприятия, без значение от своя размер, вече са част от търговско пространство, което включва някои от най-богатите страни в света.

Ако желаете да разширите бизнеса си в Европа, можете да получите съвети и подкрепа за това.

Вижте повече информация за основните възможности за финансиране за МСП, както и за допълнителни възможности за финансиране, достъпни за малки предприятия.

Специалният портал за МСП предоставя също полезна информация относно начините за подпомагане на МСП и насърчаване на предприемачеството.

В случай че сега започвате бизнес, можете да кандидатствате за участие в програмата на ЕС за обмен на млади предприемачи.