Представителство в България

Финансиране на научни изследвания

Българските изследователи с жизнеспособни предложения за научни изследвания могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от ЕС.

Съществува национално звено за контакт, което може да ви помогне във връзка с процедурата.

Прочетете повече за финансирането на научни изследвания от ЕС.