Представителство в България

Обществени поръчки

Дървен печат със знамето на ЕСЕвропейската комисия организира обществени поръчки за различни стоки и услуги, включително:

  • проучвания
  • техническа помощ и обучение,
  • консултации,
  • конферентни и рекламни услуги,
  • книги и ИТ оборудване. 

Доставчиците на услуги се избират посредством покани за участие в търг, които се публикуват от отделните дирекции, служби и агенции на Комисията в Европа.

Вижте всички покани за участие в търгове на Комисията

Вижте търговете, организирани от Представителството в България