Представителство в България

Работа в ЕС

Постоянни и временни позиции

Като гражданин на ЕС вие можете да кандидатствате за работа в институциите на ЕС, където работят над 40 000 души — предимно в Европа, но и в служби в целия свят.

За целта обикновено трябва да участвате в конкурс на общо основание. Тези конкурси се организират централно от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) от името на следните институции:

Някои институции имат собствени процедури за набиране на персонал:

Временни работни места

В институциите, агенциите и органите на ЕС съществуват и възможности за временни позиции.

Информация за свободните работни места можете да получите и от самите агенции/органи на ЕС.

Стажове

Повечето институции също така предлагат стажове за висшисти.

Краткосрочни договори

Европейската комисия наема и служители на секретарски длъжности на краткосрочен договор чрез агенции за временна заетост.

Тази страница не съдържа изчерпателна информация за възможностите за работа в институциите на ЕС — за пълна информация вижте уебсайта на EPSO.