Представителство в България

За ЕС

Обща информация

Европейският съюз (ЕС) е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 28 европейски страни. То започва през 1958 г. със създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) от 6 страни: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.

ЕС се основава на върховенството на закона — неговата дейност се базира на договори, за които всички държави членки доброволно и демократично са се споразумели.

През 1993 г. ЕИО се преименува на Европейски съюз.

Области на политиката на ЕС

Институции

ЕС има уникална институционална структура. Общите приоритети се определят от правителствата на страните от ЕС на редовни срещи на високо равнище, а във вземането на решения участват редица институции, като 3-те основни институции са:

ЕС има също така и дипломатическа служба — Европейската служба за външна дейност.

Повече за институциите на ЕС

Страни

С присъединяването на Хърватия през юли 2013 г. броят на държавите — членки на ЕС, достигна 28.

Прочетете повече за страните от ЕС и страните, които желаят да се присъединят към Съюза