Представителство в България

За ЕС

Обща информация

/bulgaria/file/euflagjpg-0_bgeu_flag_0.jpg

Знаме на Европейския съюз
Европейският съюз (ЕС) е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 28 европейски страни. То започва през 1958 г. със създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) от 6 страни: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.

ЕС се основава на върховенството на закона — неговата дейност се базира на договори, за които всички държави членки доброволно и демократично са се споразумели.

През 1993 г. ЕИО се преименува на Европейски съюз.

Области на политиката на ЕС

Институции

/bulgaria/file/shutterstock-91237949jpg-0_bgshutterstock-91237949_0.jpg

Карта на Европейския съюз
ЕС има уникална институционална структура. Общите приоритети се определят от правителствата на страните от ЕС на редовни срещи на високо равнище, а във вземането на решения участват редица институции, като 3-те основни институции са:

ЕС има също така и дипломатическа служба — Европейската служба за външна дейност.

Повече за институциите на ЕС

Страни

/bulgaria/file/shutterstock-156133379jpg_bgshutterstock-156133379.jpg

Институции на Европейския съюз
С присъединяването на Хърватия през юли 2013 г. броят на държавите — членки на ЕС, достигна 28.

Прочетете повече за страните от ЕС и страните, които желаят да се присъединят към Съюза