Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

Новини

Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Eдна година след приемането на предложението за нов пакт за миграцията и убежището Комисията представя днес доклад относно миграцията и убежището.