Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

Новини

Европейската комисия подписа договор с фармацевтичното предприятие Gilead за доставката на Veklury — търговското наименование на Ремдезивир. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 28 милиона евро (55 милиона лева) за подпомагане на туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си поради ограничения в контекста на избухването на пандемията от коронавирус. 

Събития

/bulgaria/file/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE_bgЕвропа Директно

Европа Директно

Представителството на Европейската комисия в България обявява покана за представяне на предложения с реф. номер ED-BG-2020.

Търсят се партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО, като кандидатстват за безвъзмездна помощ до 15 октомври 2020 г. 

Дата: 
30/06/2020 - 01/05/2021