Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

Новини

Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

/bulgaria/file/p038948-417977jpg_bgp038948-417977.jpg

Представяне на план за действие за борба с дезинформацията в Европа и извън нея
copyright

Европейската комисия публикува първите годишни доклади за самооценка на Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter и 7 европейски търговски асоциации съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията.