Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

Новини

/bulgaria/file/infringementreport2018jpg_bginfringement_report2018.jpg

Доклад за спазването на правото на ЕС от държавите членки през 2018 г.
copyright

В публикувания днес Годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС се представя информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг на прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2018 г.

/bulgaria/file/ecmercosur1jpg_bgec_mercosur1.jpg

Споразумение между ЕС и Меркосур
copyright

Европейският съюз и Меркосур постигнаха политическо съгласие за амбициозно, балансирано и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Новата рамка за търговия — част от по-широко споразумение за асоцииране между двата региона — ще консолидира тяхното стратегическо политическо и икономическо партньорство и ще създаде значителни възможности за устойчив растеж и за двете страни, като същевременно се опазва околната среда и се запазват интересите на потребителите в ЕС и чувствителни икономически сектори.

Събития

/bulgaria/file/eubacktoschoolletstalklandscapeorientationjpg_bgeu_backtoschool_letstalk_landscape_orientation.jpg

Back to school
copyright

Служители на европейските институции, както и центровете „Европа директно“ и екип Европа, се връщат „Отново на училище“ и „Отново в университета“ по повод Деня на Европа.

Дата: 
09/05/2019 - 06/12/2019