Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

Новини

/bulgaria/file/ecr-event-bg-ngeu_bgECR event BG NGEU

ECR event BG NGEU
Ръководителят на ЕК в България Цветан Кюланов и вицепремиерът Атанас Пеканов

Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост.

/bulgaria/file/coronavirusupdate_bgCoronavirusUpdate

CoronavirusUpdate
copyright

Европейската комисия изготви набор от 10 потенциални терапевтични средства срещу COVID-19, като така изпълнява едно от ключовите действия по стратегията на ЕС за терапевтичните средства срещу COVID-19 Изготвеният списък е въз основа на независими научни становища и в него са включени кандидати за средства за лечение, които има вероятност да бъдат разрешени, което означава, че ще бъдат налични на европейския пазар. Ако тяхната безопасност и ефективност бъдат потвърдени от Европейската агенция по лекарствата, тези терапевтични средства ще предложат възможно най-бързо лечение на пациентите в целия ЕС. Ваксинацията срещу COVID-19 предлага най-добрата превантивна защита срещу инфекция, тежко заболяване, човешки жертви и дългосрочни последици от заболяването. Макар ваксинацията да предлага най-добрия начин за прекратяване на пандемията и за завръщане към нормалния начин на живот, едновременно с това ние осигуряваме терапевтични средства срещу COVID-19 за лечение на заразените.