Vertegenwoordiging in België

Witboek over de toekomst van Europa: beschouwingen en scenario’s voor de EU27

Het debat over de toekomst van Europa is geopend. We willen graag weten wat u van het witboek vindt. Stuur ons uw opmerkingen. 

Stuur ons uw opmerkingen


Het Witboek dat de Europese Commissie op 1 maart heeft gepresenteerd, schetst verschillende wegen die Europa in de toekomst kan bewandelen. We staan voor grote uitdagingen, van globalisering en de impact van nieuwe technologieën op onze samenleving en ons werk tot veiligheidsproblemen en het toenemende populisme, en we mogen die veranderingen niet gewoon ondergaan, we moeten juist de mogelijkheden grijpen die zich aandienen. Daarom bevat het Witboek vijf scenario’s voor de EU.

Het Witboek is het begin van het debat, niet het eind. De volgende stap is de top in Rome van 25 maart 2017. Daar komen de leiders van de Europese Unie bijeen naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Verdragen van Rome om terug te blikken op wat is bereikt en te praten over hoe onze gemeenschappelijke toekomst eruit zou moeten zien. En ook daarna moeten we hard blijven werken zodat we de mensen een plan, een visie en een richting kunnen voorstellen tegen de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2019. We moeten allemaal beseffen: we hebben de toekomst van Europa zelf in handen.

In het verlengde van het Witboek, de Europese Commissie heeft discussienota's uitgebracht:

 

Meer informatie:

Witboek over de toekomst van Europa en de te volgen weg - Beschouwingen en scenario’s voor de EU27 (de officiële website)