Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

/belgium/file/p043307-807147jpg_nlp043307-807147.jpg

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 01/04/2020
copyright EU

De Commissie breidt haar aanpak verder uit en stelt voor een solidariteitsinstrument van 100 miljard EUR op te zetten. Ook stelt zij voor om alle beschikbare structuurfondsen in te zetten voor de respons op het coronavirus.

Categorie: Economie, financiën en belastingen, Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid

/belgium/file/mythbustingcovidjpg_nlmythbusting_covid.jpg

A child playing while his father is teleworking
copyright EU

Sinds het begin van de coronacrisis, nemen misleidende informatie, desinformatie, onjuist nieuws en oplichterij in alle vormen toe, vooral op sociale media.

Categorie: Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid

/belgium/file/food03jpg_nlfood03.jpg

food_safety
© EU

Deze categorie omvat, maar is niet beperkt tot, werknemers in de gezondheidszorg, de levensmiddelensector en andere essentiële diensten zoals kinderopvang, ouderenzorg en essentieel personeel voor nutsvoorzieningen.

Categorie: Economie, financiën en belastingen, Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid

/belgium/file/airplanejpg_nlairplane.jpg

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om 75 miljoen euro uit de EU-begroting ter beschikking te stellen om de lidstaten te helpen bij de repatriëring van EU-onderdanen en om het budget van de medische rescEU-voorraad te verhogen.

Categorie: Vervoer en reizen

/belgium/file/agri01jpg-1_nlagri01.jpg

Voedselzekerheid en een doeltreffende voedselvoorzieningsketen in het hele continent waarborgen blijft een van de prioriteiten van de Commissie.

Categorie: Landbouw, visserij en voedsel

/belgium/file/transportgoods02jpg_nltransport_goods_02.jpg

transport of goods
copyright EU

Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen, welke goederen ze ook vervoeren.

Categorie: Vervoer en reizen

/belgium/file/laboratoryresearchjpg_nllaboratory_research.jpg

Laboratory research
copyright EU

De gezamenlijke aanbesteding heeft betrekking op maskers van type 2 en 3, handschoenen, brillen, gelaatsschermen, chirurgische maskers en overalls.

Categorie: Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid

/belgium/file/vestagercovidjpg_nlvestager_covid.jpg

Vestager
copyright EU

“De economische gevolgen van de uitbraak van COVID-19 zijn zeer ernstig. We moeten snel handelen om de gevolgen zo goed mogelijk te beheersen. En dat moet op een gecoördineerde manier gebeuren".

Categorie: Economie, financiën en belastingen

/belgium/file/istock-11932986jpg_nlistock-11932986.jpg

Met het voorstel wordt in belangrijke mate voldaan aan de toezegging van de Commissie om alle instrumenten voor economisch beleid waarover zij beschikt, aan te wenden om de lidstaten te helpen hun burgers te beschermen en de uiterst negatieve sociaal-economische gevolgen van de pandemie te beperken.

Categorie: Economie, financiën en belastingen

/belgium/file/medicalequipmentjpg_nlmedical_equipment.jpg

medical equipment
copyright EU

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten een strategische “rescEU”-voorraad aan te leggen van medische uitrusting, zoals beademingsapparatuur en beschermingsmaskers, om EU-landen te helpen bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie.

Categorie: Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid

Pages