Vertegenwoordiging in België

Economische winterprognoses 2020 – België: De groei van het BBP zal naar verwachting afnemen tot 1,2% in 2020 en 1,0% in 2021

/belgium/file/budget-2jpg_nlbudget-2.jpg

budget 2020
©EU

Volgens de economische winterprognoses 2020 die vandaag worden gepubliceerd, zal de Europese economie een koers van gestage, gematigde groei aanhouden. De eurozone kent nu haar langste periode van onafgebroken groei sinds de euro in 1999 is ingevoerd.

13/02/2020

Volgens de prognoses zal de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone in 2020 en 2021 stabiel blijven op 1,2 %. Voor de EU als geheel zal de groei licht afnemen tot 1,4 % in 2020 en 2021 — lager dan de 1,5 % in 2019.

Economische winterprognoses 2020 – België

De groei van het BBP zal naar verwachting afnemen tot 1,2% in 2020 en 1,0% in 2021. De bijdrage van de netto-uitvoer aan de groei van het BBP zal naar verwachting in beide jaren negatief blijven.  Hoewel het enige geleidelijke herstel van de groei van de wereldhandel waarschijnlijk zal blijven wegen op de uitvoer, zou de invoer steun moeten vinden in de kracht van de binnenlandse vraag. Meer info

forecast_country_cards

Risico's voor de prognose

Hoewel de neerwaartse risico's zijn afgezwakt, zijn nieuwe risico's opgedoken. Over het geheel genomen blijven per saldo de neerwaartse risico's overheersen.

De ‘Phase One'-handelsdeal tussen de VS en China heeft de neerwaartse risico's in zekere mate helpen te verminderen, maar de sterke mate van onzekerheden waarmee het Amerikaanse handelsbeleid omgeven blijft, staat een breder herstel van het sentiment bij ondernemers in de weg. Maatschappelijke onrust in Latijns-Amerika dreigt het economische herstel van de regio te doen ontsporen. Toegenomen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten hebben het conflictrisico in de regio doen toenemen.

Hoewel er nu duidelijkheid is over de handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gedurende de transitieperiode, blijft aanzienlijke onzekerheid bestaan over het toekomstige partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. De uitbraak van het ‘2019-nCoV' coronavirus, met zijn effecten voor volksgezondheid, economische activiteit en handel, met name in China, is een nieuw neerwaarts risico. De basisaanname is dat de verspreiding van het virus zijn top bereikt in het eerste kwartaal, met relatief beperkte mondiale overloopeffecten. Hoe langer deze situatie echter voortduurt, des te groter is de kans van een domino-effect voor het economische sentiment en de mondiale financieringsvoorwaarden. Klimaatrisico's spelen dan wel misschien op de lange termijn, toch valt dit soort risico's niet uit te sluiten voor de korte termijn.

Een positief punt is dan weer dat de Europese economie kan profiteren van een expansiever en groeivriendelijker begrotingsbeleid en positieve overloopeffecten kan voelen van gunstigere financieringsvoorwaarden in een aantal lidstaten van de eurozone.

Voor het Verenigd Koninkrijk een louter technische aanname

Omdat de toekomstige relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk nog niet duidelijk zijn, zijn de prognoses voor 2021 gebaseerd op een zuiver technische aanname van een status quo in termen van hun handelsrelaties. Dit gebeurt louter voor prognosedoeleinden en loopt niet vooruit op of is geen voorspelling van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over hun toekomstige relaties.

Achtergrond

Deze prognoses zijn gebaseerd op een reeks technische aannames voor wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen, met afsluitdatum 29 januari. Voor alle overige nieuwe gegevens, inclusief de aannames over het overheidsbeleid, is bij deze prognoses informatie tot en met 4 februari meegenomen. Tenzij beleidsmaatregelen op geloofwaardige wijze zijn aangekondigd en voldoende gedetailleerd zijn uitgewerkt, is bij de prognoses uitgegaan van ongewijzigd beleid.

De Europese Commissie publiceert jaarlijks twee uitgebreide prognoses (voorjaar en najaar) en twee tussentijdse prognoses (winter en zomer). De tussentijdse prognoses omvatten jaar- en kwartaalgegevens voor het bbp en de inflatie van het lopende en het volgende jaar voor alle lidstaten, alsmede geaggregeerde gegevens voor de EU en de eurozone.

De volgende economische prognoses van de Europese Commissie zullen de economische voorjaarsprognoses 2020 waarvan de publicatie voor 7 mei 2020 gepland staat.

Meer informatie