Vertegenwoordiging in België

Commissie stelt voor 1 miljard EUR te investeren in Europese supercomputers van wereldklasse

/belgium/file/p033892001301-91141jpg_nlp033892001301-91141.jpg

Supercomputers zijn nodig om steeds grotere hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken en de samenleving de voordelen daarvan te laten plukken, op het vlak van gezondheidszorg, hernieuwbare energie, veiligheid van voertuigen en cyberbeveiliging.

11/01/2018

De Europese Commissie heeft vandaag haar plannen ontvouwd om samen met de lidstaten te investeren in de bouw van Europese supercomputerinfrastructuur van wereldklasse.

Supercomputers zijn nodig om steeds grotere hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken en de samenleving de voordelen daarvan te laten plukken, op het vlak van gezondheidszorg, hernieuwbare energie, veiligheid van voertuigen en cyberbeveiliging.

De stap die vandaag wordt gezet, is van cruciaal belang voor de concurrentiekracht van de EU en haar onafhankelijkheid in de data-economie. Europese wetenschappers en het bedrijfsleven verwerken hun gegevens momenteel steeds vaker buiten de EU, omdat de in de EU beschikbare rekencapaciteit ontoereikend is voor hun behoeften. Die afhankelijkheid vormt een bedreiging voor de privacy, gegevensbescherming, bedrijfsgeheimen, en eigendom van gegevens, met name voor gevoelige toepassingen.

Een nieuwe juridische en financieringsstructuur – de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC – zal verspreid over Europa HPC-infrastructuur (High-Performance Computing) van wereldklasse verwerven, bouwen en installeren. Ook zal hierdoor een onderzoeks- en innovatieprogramma worden ondersteund voor de ontwikkeling van de technologie en de machines (de hardware) alsook van de toepassingen (de software) die op deze supercomputers zullen draaien.

De bijdrage van de EU in EuroHPC bedraagt ongeveer 486 miljoen EUR in het huidige meerjarig financieel kader en wordt aangevuld met een vergelijkbaar bedrag van de lidstaten en geassocieerde landen. In totaal zou tegen 2020 circa 1 miljard EUR overheidsgeld worden geïnvesteerd, en particuliere deelnemers aan het initiatief zouden ook activa in natura inbrengen.

 

Meer info