Vertegenwoordiging in België

Werkprogramma van de Commissie voor 2018: Een agenda voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie

/belgium/file/junckerulbjpg_nljuncker_ulb.jpg

Terwijl deze Commissie de agenda van vandaag afwerkt, zal ze blijven voortwerken aan de voorbereiding van de Unie van morgen. Het werkprogramma voor 2018 bevat een aantal initiatieven die verder vooruitblikken, naar 2025 en daarna.

24/10/2017

In september 2017 kondigde voorzitter Juncker in zijn toespraak over de staat van de Unie een aantal initiatieven aan. Vandaag heeft de Europese Commissie bekendgemaakt hoe zij het werk aan de tien beleidsprioriteiten van voorzitter Juncker vóór het einde van haar mandaatsperiode wil afmaken. Daarnaast komt de Commissie met een reeks initiatieven die gericht zijn op de toekomst van Europa op de langere termijn.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: "Europa komt weer op krachten. Dat momentum moeten we aangrijpen. We hebben inmiddels al 80 % van de voorstellen op tafel gelegd die we bij het aantreden van deze Commissie hadden beloofd. Nu is het in de eerste plaats zaak de voorstellen in recht om te zetten en dat recht in praktijk te brengen. Hoe sneller het Europees Parlement en de Raad hun werkzaamheden afronden, des te sneller de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen zichtbaar zullen worden."

De 26 nieuwe initiatieven in het werkprogramma voor dit jaar vallen uiteen in twee groepen, elk met een eigen invalshoek. Ten eerste: gerichte wetgevingsmaatregelen om onze werkzaamheden op prioritaire beleidsgebieden af te maken. Alle voorstellen daarover zullen ten laatste in mei 2018 worden ingediend, zodat het Europees Parlement en de Raad de wetgevingswerkzaamheden kunnen afronden vóór de Europese verkiezingen van juni 2019. Ten tweede: ambitieuze, op de verdere toekomst gerichte maatregelen en initiatieven die de nieuwe Unie, met 27 lidstaten, moeten klaarstomen voor 2025 en daarna. Deze voorstellen weerspiegelen het debat dat op gang is gebracht door het witboek van de Commissie over de toekomst van Europa en de toespraak over de staat van de Unie die voorzitter Juncker in september 2017 heeft gehouden.

Om een resultaatgerichte aanpak te garanderen, heeft de Commissie in haar werkprogramma 66 hangende prioritaire voorstellen geselecteerd die zij de afgelopen twee jaar heeft ingediend en die dringend door het Parlement en de Raad moeten worden goedgekeurd. Zij heeft daarnaast voorgesteld om 15 hangende voorstellen in te trekken omdat ze waarschijnlijk toch niet worden goedgekeurd, niet meer beantwoorden aan het beoogde doel of technisch verouderd zijn. Het werkprogramma bevat 15 voorstellen die voortvloeien uit een zogenaamde Refit-herziening van bestaande wetten en uit adviezen van het Refit-platform. Refit staat voor "regulatory fitness and performance" (gezonde en resultaatgerichte regelgeving). Een andere prioriteit is de daadwerkelijke toepassing en handhaving van de EU-wetgeving door de lidstaten. Pas dan zullen burgers en bedrijven de voordelen ondervinden die met deze wetten werden beoogd. De Commissie zal drie verouderde wetgevingsinstrumenten intrekken.

Terwijl deze Commissie de agenda van vandaag afwerkt, zal ze blijven voortwerken aan de voorbereiding van de Unie van morgen. Het werkprogramma voor 2018 bevat een aantal initiatieven die verder vooruitblikken, naar 2025 en daarna. Vanaf 30 maart 2019 zal de Europese Unie 27 lidstaten tellen. Het is de hoogste tijd om de Unie verenigder, sterker en democratischer te maken.

Om te komen tot een meer verenigde Unie moeten de koploper-kandidaten in de Westelijke Balkan een geloofwaardig perspectief op toetreding krijgen. Om te komen tot een sterkere Unie zal de Commissie een voorstel voor het toekomstig meerjarig financieel kader indienen, naast voorstellen voor efficiënter wetgeven op het gebied van de interne markt en voor meer efficiëntie en coherentie bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands beleid. Wij zullen een reflectienota over een duurzame toekomst voor Europa en een mededeling over de toekomst van het energie- en klimaatbeleid van de EU aannemen, en zullen voorstellen om terrorismebestrijding toe te voegen aan het takenpakket van het Europees Openbaar Ministerie. Om te komen tot een meer democratische Unie zullen wij voorstellen een permanente en verantwoordingsplichtige Europese minister van Economie en Financiën aan te stellen. Verder staan op ons programma: een initiatief voor de verdere versterking van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, een mededeling over het verbeteren van de efficiëntie aan het roer van de Europese Unie en een initiatief inzake de versterking van de rechtsstaat.

 

Meer informatie: