Vertegenwoordiging in België

Schone energie voor alle Europeanen

/belgium/file/cleanenergyjpg_nlcleanenergy.jpg

Vandaag presenteert de Europese Commissie een pakket maatregelen om te zorgen dat de Europese Unie kan blijven concurreren nu de omschakeling naar schone energie de wereldwijde markt voor energie aan het veranderen is.

30/11/2016

De Commissie wil dat de EU niet alleen overschakelt op schone energie, maar daarin wereldwijd een voortrekkersrol neemt. Daarvoor moet de EU haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verminderen en tegelijkertijd haar economie moderniseren en voor alle Europeanen voldoende banen en groei creëren. Onze voorstellen van vandaag gaan uit van drie belangrijke doelstellingen: energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen, we moeten wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie, en energie moet betaalbaar blijven voor de burger. 

Consumenten zijn actieve en centrale spelers op de energiemarkt van de toekomst. Overal in de EU moet de consument in de toekomst een ruimere keuze hebben. Iedereen moet energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en zijn eigen energie kunnen opwekken en verkopen. Door grotere transparantie en betere regelgeving kan het maatschappelijk middenveld een grotere rol spelen op de energiemarkt en sneller reageren op prijssignalen. Het pakket bevat ook een aantal maatregelen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.

 

Meer informatie: