Vertegenwoordiging in België

Staat van de Unie 2017 door Jean-Claude Juncker

/belgium/file/junckersoteu2015jpg_nljuncker_soteu_2015.jpg

Op woensdag 13 september houdt Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn Staat van de Unie voor het Europees Parlement.

Datum: 
13/09/2017 - 09:00

Hij zal daarin zijn eigen kijk op de toekomst van Europa geven, maar ook aandacht hebben voor de ideeën die burgers, het Europees Parlement, de nationale parlementen, lokale en regionale overheden en de maatschappij als geheel hebben ingebracht tijdens de discussies in het kader van #FutureofEurope. Ook de prioriteiten voor volgend jaar komen aan bod.
 

De context
Ieder jaar houdt de voorzitter van de Europese Commissie in september voor het Europees Parlement zijn Staat van de Unie, waarin hij de balans van het afgelopen jaar opmaakt en vooruitkijkt naar het komend jaar. De voorzitter zet daarin ook uiteen hoe de Commissie wil inspelen op de dringendste uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. De toespraak wordt gevolgd door een plenair debat. Dat is het startschot voor het overleg met het Parlement en de Raad over het werkprogramma van de Commissie voor het volgend jaar.

 

Meer: